Sökning: "Anders Bremer"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Anders Bremer.

 1. 1. När livet skakas om : patienters och närståendes erfarenheter av hjärtstopp utanför sjukhus

  Författare :Anders Bremer; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hjärtinfarkt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. När livet skakas om : patienters och närståendes erfarenheter av hjärtstopp utanför sjukhus

  Författare :Anders Bremer; Karin Dahlberg; Lars Sandman; Gunilla Silfverberg; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hjärtstopp; ambulanssjukvård; etik; vårdvetenskap; fenomenologi; livsvärldsforskning; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : I Europa vårdar ambulanspersonal årligen cirka 300 000 människor med hjärtstopp. Ungefär en av tio överlever. Tidigare forskning har inte i någon större utsträckning berört hur överlevande patienter och närstående mår efteråt eller vilka etiska aspekter och problem som möter ambulanspersonal i dessa situationer. LÄS MER

 3. 3. Vid existensens gräns : Etiskt vårdande och professionellt ansvar vid hjärtstopp utanför sjukhus

  Författare :Anders Bremer; Lars Sandman; Karin Dahlberg; Anna T. Höglund; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; emergency medical services; ethical competence; ethics; out-of hospital cardiac arrest; lifeworld; phenomenology; professional responsibility; sudden cardiac death; Vårdvetenskap; Caring Science; out-of-hospital cardiac arrest; ambulanssjukvård; akutvård; hjärtstillestånd; Integrated Caring Science; Integrerad vårdutveckling;

  Sammanfattning : Aim: To describe and interpret patients’, family members’ and ambulance personnel’s experiences with regard to survival, attendance, and caring at cardiac arrests and deaths, and to analyze ethical conflicts that arise in relation to families and how the personnel’s ethical competence can affect caring and the ability to handle ethical problems.Method: The three interview studies were guided by a reflective lifeworld approach grounded in phenomenology and analyzed by searching for the essence of the phenomenon in two studies and by attaining a main interpretation in one study. LÄS MER

 4. 4. Health-related quality of life after cardiac arrest

  Författare :Johan Israelsson; Kristofer Franzén Årestedt; Anders Bremer; Anna Strömberg; Carina Persson; Hans Morten Lossius; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Cardiac arrest is a major health problem worldwide. For many of the afflicted, cardiac arrest is the natural end of life. For others, it is an unexpected event suddenly striking in the middle of life. During the last decades, major efforts in treatment have contributed to more people surviving their cardiac arrest. LÄS MER

 5. 5. Kraften att älska, makten att tjäna : religion, emancipation och den kvinnliga skapande kraften i Jeanna Oterdahls sagor 1908–1927

  Författare :Sun-Kyoung Choi; Maria Jönsson; Anders Johansson; Eva Heggestad; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Fairy tale; religion; Lutheran doctrine of vocation; liberal theology; women’s emancipation movement; Fredrika Bremer Association [Fredrika-Bremer-förbundet]; Christian love; power; freedom; female creativity; women’s calling vocation; female identity; Jeanna Oterdahl; Fredrika Bremer; Emilia Fogelklou; Anna Sandström; Sophie Adlersparre; anxiety of authorship; Sandra M. Gilbert; Susan D. Gubar; artistry of women writers; gender studies; genusvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; barn- och ungdomslitteratur; literature for children and adolescents;

  Sammanfattning : This dissertation studies the Swedish author Jeanna Oterdahl (1879–1965), and the fairy tales and stories she wrote in the period 1908–1927. Oterdahl was a well-known Christian public intellectual in her day. LÄS MER