Sökning: "acute confusion"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden acute confusion.

 1. 1. Acute confusion in orthopaedic care. With the emphasis on the patients' view and the episode of confusion

  Detta är en avhandling från Department of Nursing, Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Edith Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Gerontology; Gerontologi; orthopaedics; Surgery; Elderly; Encounter; Nurse-patient relations; Memory; Verbal behaviour; Behaviour; Hip fracture; Incidence; Risk factors; Confusion; Nursing care; Delirium;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Personer, särskilt äldre, som vårdas på sjukhus kan under vårdtiden utveckla ett tillfälligt förvirringstillstånd (akut konfusion, ACS). Tillståndet är ofta förenat med obehag för patienten och efteråt ber de ibland vårdarna om ursäkt för sitt beteende. LÄS MER

 2. 2. The Intensive Care Unit syndrome/delirium, patients' perspective and clinical signs

  Detta är en avhandling från Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Författare :Anetth Granberg Axèll; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intensive care; delirium; ICU-syndrome; acute confusion; psychosis; critical care; experiences; sleep-deprivation; sensory overload; sensory underload; Anaesthesiology; environment.; Anestesiologi; intensivvård;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Patienternas perspektiv på att vara IVA patient i relation till IVA syndrom/delirium Att intensivvårdspatienter (IVA patienter) som vårdats med respirator inte minns sin tid på IVA är en myt. Det finns patienter som inte minns , men de flesta patienterna i avhandlingen minns från uppvaknandet och borttagandet av droger och respiratorn sin tid de närmaste dagarna därefter med ett s k "pusselminne", "sekvensminne" . LÄS MER

 3. 3. Acute Confusional State in Elderly Patients with Hip Fracture. Identification of risk factors and intervention using a prehospital and perioperative management program

  Detta är en avhandling från Karin Björkman Björkelund

  Författare :Karin Björkman Björkelund; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; postoperative confusion; mortality; pain; fasting; hypoxemia; complications; ASA; Anemia; transfusion.; anesthesia;

  Sammanfattning : Abstract The overall aim of this thesis was to increase knowledge about underlying causes and perioperative risk factors of Acute Confusional State (ACS) in elderly patients with hip fracture and to investigate the effect of a multi-factorial intervention program in order to decrease the number of patients who develop ACS. The aim in paper I was to describe elderly patients with hip fracture on the basis of the American Society of Anesthesiologists’ ASA classification system and to identify preoperative risk factors in relation to the postoperative outcome measured up to 4-months after surgery. LÄS MER

 4. 4. Pre-Hospital Decision Process and Prognosis in Men and Women with Coronary Heart Disease

  Detta är en avhandling från Karin Björkman Björkelund

  Författare :Susanne Nielsen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acute myocardial infarction; decision-making process; experiences; grounded theory; epidemiology; mortality; survival; coronary artery bypass grafting; temporal trends;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe experiences, strategies and actions in the prehospital phase among patients with a first acute myocardial infarction and to examine long-term trends in survival among patients with coronary heart disease. The thesis consists of two qualitative and two quantitative studies. LÄS MER

 5. 5. Eating situations among women and men post-stroke

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital

  Författare :Jörgen Medin; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Eating; stroke; nursing; nutritional status; psychological well-being;

  Sammanfattning : Background: Eating occurs as a frequent activity in everyday life and one common consequence after stroke is the negative impact on the ability to eat. Aim: The overall aim of this study was to explore eating difficulties and experiences among women and men with acute stroke, three and six months after stroke. LÄS MER