Sökning: "Western art music"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Western art music.

 1. 1. Organ improvisation - activity, action and rhetorical practice

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Karin Johansson; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; rhetorical practice.; cultural-historical activity theory; higher music education; Western art music; discursive practices; Organ improvisation;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Organ improvisation - activity, action and rhetorical practice. Author: Karin Johansson Language: English. Keywords: Organ improvisation, cultural-historical activity theory, higher music education, Western art music, discursive practices, rhetorical practice. LÄS MER

 2. 2. Timber and Timbre : Affordances of the Simple-System Flute

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Markus Tullberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2018-05-01]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Simple-system flute; Affordances; Music education; Effectivities;

  Sammanfattning : While the simple-system flute was primarily developed as a product of 19th century Western art music, it has since become established in other genres and traditions. The aim of the present study is to explore approaches towards the simple-system flute as it is used across genres and traditions today. LÄS MER

 3. 3. Att göra plats för traditioner. Antagonism och kunskapsproduktion inom folk- och världsmusik Constructing Place through Traditions: Antagonism and Knowledge Production within Folk and World Music Education

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Ingrid Hedin Wahlberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Higher Music Education; Folk and World Music; Discourse; Pastoral Power; Imaginary Geographies; Representation; Antagonism;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to critically examine the educational area of folk and world music within higher education in Sweden, with a focus on questions of knowledge, power, and governance. The study is ethnographic and the data were produced in the 2016–2017 period through observations of lessons, concerts, and examinations in three educational environ- ments, and through interviews with teachers and students. LÄS MER

 4. 4. ”Det är ur görandet tankarna föds” – från idé till komposition : En studie av kompositionsprocesser i högre musikutbildning

  Detta är en avhandling från Royal College of Music

  Författare :Frans Hagerman; Lund University.; Lunds universitet.; [2016-09-01]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; higher music education; musical composition; music notation; problem solving; scaffolding; feedback; words: higher music education; musical composition; music notation; problem solving; scaffolding; feedback; revision;

  Sammanfattning : Recent technological developments have challenged the historical methods of composing music for acoustical instruments using traditional scores. However, composers in the Western art music tradition still continue to use them when they explore the realm of sounds in traditional instruments and possible ways to communicate their intentions. LÄS MER

 5. 5. ”Det är ur görandet tankarna föds” – från idé till komposition : En studie av kompositionsprocesser i högre musikutbildning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungl. Musikhögskolan

  Författare :Frans Hagerman; Kungl. Musikhögskolan.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; higher music education; musical composition; music notation; problem solving; scaffolding; feedback; revision; högre musikutbildning; musikalisk komposition; musiknotation; problemlösning; stöttning; återkoppling; revidering;

  Sammanfattning : “Doing gives birth to ideas”. From ideas to composition: a study of composition processes in higher music education. Recent technological developments have challenged the historical methods of composing music for acoustical instruments using traditional scores. LÄS MER