Sökning: "Växtekologi"

Visar resultat 1 - 5 av 113 avhandlingar innehållade ordet Växtekologi.

 1. 1. Nutrient and Organic Matter Dynamics in Beech Forest Floors, in Relation to the Presence of Ground Flora

  Detta är en avhandling från Department of Ecology, Lund University

  Författare :Frida Andréasson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bioavailability; mineralisation; soil acidity; soil matrix solution; soil leachate; nitrate; ammonia; dissolved organic carbon; beech; Ground flora; forest floor; O horizon; A horizon; Plant ecology; Växtekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fältskiktet gör skillnaden! Dynamiken av näringsämnen och organiskt material i bokskogens övre markskikt Frida Andreasson, Växtekologi och systematik, Lunds universitet Det övre markskiktet i bokskogen är markens mest biologiskt aktiva del. Därför är kunskapen om denna del av marken, dess egenskaper och kemi, angelägen. LÄS MER

 2. 2. Regional Nutrient Budgets in Forest Soils in a Policy Perspective

  Detta är en avhandling från Department of Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Cecilia Akselsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; geomorphology; Physical geography; Miljökemi; Environmental chemistry; skogsteknik; skogsbruk; Skogsvetenskap; forestry technology; forestry; Silviculture; Näringslära; Nutrition; Växtekologi; policy-making; Plant ecology; regional scale; deposition; eutrophication; carbon sequestration; acidification; Nutrient budget;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skogen är en av Sveriges mest betydelsefulla naturresurser. Utöver det ekonomiska värdet är skogen även viktig ur ett ekologiskt, socialt och kulturellt perspektiv. För att uppnå ett långsiktigt uthålligt skogsbruk måste alla dessa aspekter beaktas. LÄS MER

 3. 3. Vegetation structure and interactions on mires

  Detta är en avhandling från Crister Albinsson, Dept of Natural Sciences, Högskolan i Kalmar, Box 905, S-391 29 Kalmar, Sweden

  Författare :Crister Albinsson; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; soligenous water supply; sloping fen; ordination; niche breadth; Narthecium ossifragum; liverwort; light competition; life strategy; hepatic; environmental gradient; classification; Association analysis; autecology; southern Sweden; Sphagnum; vegetation; Plant ecology; Växtekologi;

  Sammanfattning : The distribution of sloping fens in southern Sweden was mapped, their vegetation sampled and related to the environmental variables recorded. This mire type is distributed further to the east than previously reported, namely around the highest post-glacial limit of the sea level. LÄS MER

 4. 4. Olfactory cues and insects - scaling relations and immigration rates

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Botany

  Författare :Petter Andersson; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :växtekologi; Plant Ecology;

  Sammanfattning : For herbivorous insects, location of host plants and habitat patches strongly depend on the type of sensory cue that is used during the search process and the probability of detecting a patch depends on the relative attraction between patches of different size. The visual impression of a patch increases predictably with the patch diameter and consequently, immigration rates of visually searching insects are often predicted by the scaling to patch size of visual cues. LÄS MER

 5. 5. The importance of search behavior and movements for spatial distributions of herbivorous insects

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Botany, Stockholm University

  Författare :Petter Andersson; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Olfactory search; Habitat heterogeneity; Species-traits; Immigration; Scaling relationships; Patch size; Plant-insect interactions; EAG; Odors; Pheromones; Plant Ecology; växtekologi;

  Sammanfattning : Insect populations commonly show large spatial variation in density, and much variation have been shown to be explained by the search behavior applied by the insect when locating habitat patches. This thesis explores the importance of odor-mediated attraction for immigration rates of herbivorous insects in relation to the size of the patches and the density of host plants within the patches. LÄS MER