Sökning: "acidification"

Visar resultat 1 - 5 av 148 avhandlingar innehållade ordet acidification.

 1. 1. Acidification trends in Swedish lakes an assessment of past water chemistry conditions using lake sediments

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Tom Korsman; Umeå universitet.; [1993]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Palaeolimnology; acidification history; alkalization; acid deposition; land-use; lake sediments; near infrared spectroscopy; diatoms; multivariate calibration; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis presents temporal perspectives of lake acidification in Sweden. Sediment records have been used to study timing, trends and causes of acidification, and two different techniques for assessing past lake-water acidity are presented. LÄS MER

 2. 2. Genetic adaptation to soil acidification in four grasses

  Detta är en avhandling från Ekologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Pernilla Göransson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Växtekologi; Plant ecology; Deschampsia flexuosa; Deschampsia cespitosa; Elymus caninus; Poa nemoralis; arbuscular mycorrhiza; stress; tolerance; genetic variation; local adaptation; Al; Soil acidification; pH;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning: När udda blir mainstream - om stress och likriktning i växtsamhället I skogen råder stress på många sätt, och precis som i det mänskliga samhället har stressen i växtsamhället ökat under de senaste decennierna. Dessa händelser har heller inte skett oberoende av varandra. LÄS MER

 3. 3. Acidification of Swedish forest soils

  Detta är en avhandling från Ekologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Johan Iwald; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Acidification of forest soils in Sweden has negatively affected nutrient status and caused toxic effects on biota. The aim of this thesis was to investigate potential impacts of two drivers of acidification of forest soils in Sweden: (1) tree growth with subsequent harvest and (2) deposition of sulphur and nitrogen compounds. LÄS MER

 4. 4. Element cycling in forest soils -modelling the effects of a changing environment

  Detta är en avhandling från Harald Sverdrup, Chemical Engineering II, Lund University

  Författare :Charlotta Walse; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kemiteknik och kemisk teknologi; Chemical technology and engineering; soil moisture; decomposition; base cations; weathering; acidification; scenario analysis; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

  Sammanfattning : Element cycling and nutrient supply in forest ecosystems are of vital importance for short-term productivity and for longer-term land management in terms of nutrient leaching and CO2 fixation. This thesis includes a series of studies with the objective of modelling some aspects of the effect of acidification and climate change on element cycling and nutrient supply in forest soil. LÄS MER

 5. 5. Dynamics of forest soil chemistry

  Detta är en avhandling från Prof. Harald Sverdrup, Dep. Chemical Engineering II, Lund Univeristy, P.O. Box 124, S-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Mattias Alveteg; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Chemical technology and engineering; critical loads; regional; recovery; acidification; modelling; SAFE; MAKEDEP; Kemiteknik och kemisk teknologi; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Mycken möda har under de senaste årtiondena lagts ner på forskning om försurande utsläpp och dess skadliga effekter på skogar, vattendrag och människor. Kritiska belastningsgränser, i folkmun kallat "vad naturen tål", har tagits fram och använts i europeiska förhandlingar om utsläppbegränsningar. LÄS MER