Sökning: "mineralisation"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade ordet mineralisation.

 1. 1. Nutrient and Organic Matter Dynamics in Beech Forest Floors, in Relation to the Presence of Ground Flora

  Detta är en avhandling från Department of Ecology, Lund University

  Författare :Frida Andréasson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bioavailability; mineralisation; soil acidity; soil matrix solution; soil leachate; nitrate; ammonia; dissolved organic carbon; beech; Ground flora; forest floor; O horizon; A horizon; Plant ecology; Växtekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fältskiktet gör skillnaden! Dynamiken av näringsämnen och organiskt material i bokskogens övre markskikt Frida Andreasson, Växtekologi och systematik, Lunds universitet Det övre markskiktet i bokskogen är markens mest biologiskt aktiva del. Därför är kunskapen om denna del av marken, dess egenskaper och kemi, angelägen. LÄS MER

 2. 2. Portland Cement Clinker - Composition and Hydration

  Detta är en avhandling från Material Chemistry, P.O. Box 124, SE-221 00 Lund

  Författare :Anna Emanuelson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Inorganic chemistry; mineralisation; hydration; polymorphism; substitutions; ferrite; aluminate; belite; alite; Portland cement clinker; phase analysis; Oorganisk kemi; Material technology; Materiallära; materialteknik;

  Sammanfattning : The crystal structures of the main Portland cement clinker phases are reviewed and two anion centered models of Ca3SiO5 and Ca2SiO4 are presented. The effects of minor elements on the clinkering process, and on the qualitative and quantitative phase compositions of Portland cement clinker are discussed. LÄS MER

 3. 3. The role of benthic macrofauna in nitrogen cycling in eutrophic lake sediment

  Detta är en avhandling från Department of Limnology, Ecology Building, Sölveg. 37, 223 62 Lund, Sweden

  Författare :Jonas Martin Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nitrogen retention; nitrous oxide; oligochaetes; chironomids; mineralisation; nitrification; denitrification; eutrophic; sediment; lake; Macrofauna; nitrogen cycling; fish reduction.; Ecology; Ekologi;

  Sammanfattning : This thesis concerns the role of sediment-living macrobenthos in the cycling of nitrogen species and nitrogen transformation in eutrophic freshwater sediments. In my thesis I have, employing 15N-isotope techniques in laboratory experiments, shown the importance of infaunal chironomid larvae and oligochaetes on denitrification in eutrophic lake sediments. LÄS MER

 4. 4. Mineralisation rates of natural organic matter in surface sediments affected by physical forces

  Detta är en avhandling från Tema vatten i natur och samhälle

  Författare :Carina Ståhlberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sediment; Organic matter mineralisation; Organic matter degradation; Redox; Electron acceptor; Resuspension; Advective pore water flow; NATURAL SCIENCES Chemistry Other chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Övrig kemi;

  Sammanfattning : Nedbrytning av organiskt material är en nyckelfaktor som påverkar omvandlingar av de många grundämnen som utgör eller är associerade till just organiskt material. En stor del av nedbrytningen av akvatiskt organiskt material (OM) sker i gränsskiktet mellan sediment och vatten. LÄS MER

 5. 5. Body composition and bone density in children and adolescents. Relation to growth hormone

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Hans Fors; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Growth hormone; leptin; body composition; bone mineralisation; DXA; BIA; BIS;

  Sammanfattning : The regulation of growth, body composition and bone mineralisation during childhood and adolescence is a complex and multifactorial process. Growth hormone (GH) is essential for normal growth; in addition, it influences bone mineralisation and body composition in both children and adults. LÄS MER