Sökning: "Educational Technology"

Visar resultat 1 - 5 av 547 avhandlingar innehållade orden Educational Technology.

 1. 1. Educational Software in Engineering Education

  Författare :Ramon Garrote Jurado; Max Scheja; Michael Christie; Nabil Zary; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Higher Education; E-learning; Learning Management Systems; Engineering Education; Educational Technology; Pedagogical Use of ICT; Staff Development; Developing Countries; pedagogik; Education; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the quality of engineering education and the accessibility of education worldwide by promoting computer-enhanced teaching and learning. It uses the epistemology of John Dewey (1859-1952) and the action research methodology first advanced by Kurt Lewin (1890-1947). LÄS MER

 2. 2. Teknik i skolan : en studie av teknikundervisning för yngre skolbarn

  Författare :Eva Blomdahl; Gunilla Dahlberg; Agneta Linné; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology education; classroom practice; primary school; educational content; ethnographic method; Martin Heidegger; John Dewey; frame factors; Education; Pedagogik; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to find out how technology as a school subject is formed into pedagogical action. Issues addressed are: – How does teaching in the school subject of technology differ in terms of content and process? – How do frame factors influence teaching in technology? As analytic tools, concepts from philosophical thought on technology and education as well as frame factor theory are used to throw light on the way technology education takes shape in the practices of two primary school teachers. LÄS MER

 3. 3. Lärares transformering av teknikämnet : Om lärares attityder till ämnet och syn på teknisk kunskap i teknikundervisningen

  Författare :Charlotta Nordlöf; Jonas Hallström; Gunnar Höst; Arnold Pears; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technology education; Technology; Teachers; Attitudes; Knowledge; Transformation; Teknikundervisning; Teknik; Lärare; Attityder; Kunskap; Transformering;

  Sammanfattning : En lärare behöver i sitt arbete göra val och fatta beslut som påverkar vilken undervisning eleverna får möta. Skolämnet teknik, som är ett av grundskolans obligatoriska ämnen redan från lågstadiet, har sina specifika förutsättningar och traditioner. LÄS MER

 4. 4. Technology, Language and Thought : Extensions of Meaning in the English Lexicon

  Författare :Marlene Johansson Falck; Ulf Magnusson; Dirk Geeraerts; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cognitive linguistics; cognitive tools; language; English; sense development; meaning extension; thought; metaphors; metonymies; scaffoldings; entrenchment; technology; electricity; steam engines; motor vehicles; roads; ways; Languages and linguistics; Språkvetenskap; English; engelska; Engelska med didaktiskt inriktning; English; Specialization in Didactics;

  Sammanfattning : In this thesis, the relationship between technological innovation and the development of language and thought is analysed. For this purpose, three different fields of technology are investigated: 1) the steam engine, 2) electricity, and 3) motor vehicles, roads and ways. LÄS MER

 5. 5. Utbildningskapital : Om hur det alstras, fördelas och förmedlas

  Författare :Ida Lidegran; Donald Broady; Brigitte Le Roux; Sigbrit Franke; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Sociologi; Education; Pedagogik; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is on how educational capital is generated, distributed, and transmitted. Two of the most resource-rich regions in Sweden are investigated: Uppsala—wealthy in educational capital—and the northern part of Stockholm where economic capital predominates.The tools, the most significant concepts—e.g. LÄS MER