Sökning: "Educational Technology"

Visar resultat 1 - 5 av 510 avhandlingar innehållade orden Educational Technology.

 1. 1. Consolidating concepts of technology education From rhetoric towards a potential reality

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Andrew Doyle; Lena Gumaelius; Niall Seery; Donal Canty; Eva Hartell; Kay Stables; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technology education; enacted practice; Pedagogical Content Knowledge PCK ; teacher conceptions; and; Nature of Technology.; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : The thesis focuses on the relationship between international rhetoric and classroom realities in technology education. For some time there has been widespread recognition that the intended goals for learning in the subject area have failed to manifest in enacted practices as envisioned. LÄS MER

 2. 2. Educational Software in Engineering Education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Ramon Garrote Jurado; Högskolan i Borås.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Higher Education; E-learning; Learning Management Systems; Engineering Education; Educational Technology; Pedagogical Use of ICT; Staff Development; Developing Countries; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the quality of engineering education and the accessibility of education worldwide by promoting computer-enhanced teaching and learning. It uses the epistemology of John Dewey (1859-1952) and the action research methodology first advanced by Kurt Lewin (1890-1947). LÄS MER

 3. 3. Educational Software in Engineering Education

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Ramon Garrote Jurado; Max Scheja; Michael Christie; Nabil Zary; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Higher Education; E-learning; Learning Management Systems; Engineering Education; Educational Technology; Pedagogical Use of ICT; Staff Development; Developing Countries; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the quality of engineering education and the accessibility of education worldwide by promoting computer-enhanced teaching and learning. It uses the epistemology of John Dewey (1859-1952) and the action research methodology first advanced by Kurt Lewin (1890-1947). LÄS MER

 4. 4. Designing for added pedagogical value A design-based research study of teachers’ educational design with ICT

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Jörgen Holmberg; Uno Fors; Göran Fransson; Jo Tondeur; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; added pedagogical value; design-based research; design framework; educational design; educational design research; EFL; ICT; teacher practice; TPACK; informationssamhället; Information Society;

  Sammanfattning : In an increasingly digitized world teachers are expected to take on the role of educational designers and use ICT to design in ways that add pedagogical value to teaching and learning. This thesis adopts a design-based research (DBR) approach to: (a) explore and contribute to the educational design processes of teachers of English as a foreign language in their efforts to use ICT for added pedagogical value, (b) examine how ICT is used in educational designs to create/contribute to what the teachers and students describe as added value and (c) explore, problematize and refine DBR as a research approach. LÄS MER

 5. 5. Talet om tekniska system förväntningar, traditioner och skolverkligheter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Claes Klasander; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological systems; education; school; subject content; text books; teachers; curriculum; technology; companion meanings; Tekniska system; undervisning; grundskola; teknikämnet; kursplaner; läromedel; lärare; ämnesinnehåll; teknik; följemeningar;

  Sammanfattning : I samhället uppmärksammas tekniken för sin ökande komplexitet och systemiska karaktär. l vilken mån avspeglar sig detta i skolans teknikämne? Denna avhandling berör undervisning om tekniska system i ett skolperspektiv, med det huvudsakliga syftet att undersöka hur undervisning om tekniska system tas upp till behandling i skolan. LÄS MER