Sökning: "skola och internet"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden skola och internet.

 1. 1. To Describe, Transmit or Inquire : Ethics and technology in school

  Författare :Viktor Gardelli; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Ethics; Technology; Dialog; Philosophy; Philosophy with children; School; Curriculum; Interviews; Pedagogik; Skola; Etik; Teknik; Utbildningsfilosofi; Filosofi; Filosofi med barn; Dialog; Internet; Läroplan; Intervjuer; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Ethics is of vital importance to the Swedish educational system, as in many other educational systems around the world. Yet, it is unclear how ethics should be dealt with in school, and prior research and evaluations have found serious problems regarding ethics in education. LÄS MER

 2. 2. Internet learning for all. On initial efforts to achieve satisfactory study opportunities for people with disabilities

  Författare :Peter Anderberg; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; universitet; skola och internet; Lärande; Rörelsehinder; SoTL;

  Sammanfattning : Non-disabled people can adjust their bodies and intellects to fit rigid structures, one example being educational programs. Very often, though, disabled people cannot. Today, the Internet makes individualized study possible in a new way. This should not a. LÄS MER

 3. 3. Internetlärande för alla. Om insatser för de första fullvärdiga studiemöjligheterna för människor med funktionshinder

  Författare :Peter Anderberg; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Rörelsehinder; universitet; skola och internet; Lärande; SoTL;

  Sammanfattning : Ickehandikappade människor kan kröka sin kropp och sitt intellekt för att passa in i rigida strukturer, t.ex. i utbildningar. Det kan ofta inte människor med funktionshinder. LÄS MER

 4. 4. Internet use and digital participation in everyday life : Adolescents and young adults with intellectual disabilities

  Författare :Kristin Alfredsson Ågren; Helena Hemmingsson; Anette Kjellberg; Darren Chadwick; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Internet use is an integral part of everyday life in contemporary society, especially among young people. It is used to perform activities in everyday life by an increasing proportion of the population. LÄS MER

 5. 5. Performing search : Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People

  Författare :Cecilia Andersson; Kultur och Samhälle Informationspraktiker: Kommunikation; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Sökmotorer; ungdomar; Google; smartphones; Goffman;

  Sammanfattning : I denna avhandling undersöks sökmotorers och mobila redskaps betydelse i unga människors vardagsliv. Studien har genomförts i en svensk kontext med deltagare i åldern 13–16 år. Avhandlingen tar avstamp i den utbreddatillgången till sökmotorer vilken möjliggörs genom smarta mobiler, laptops, surfplattor och datorer. LÄS MER