Sökning: "Sören Kock"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Sören Kock.

 1. 1. Born Globals : Rapid International Growth in New Ventures

  Författare :Ingemar Wictor; Svante Andersson; Tomas Müllern; Sören Sören Kock; Sören Kock; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Born Global; internationalisation; entrepreneur; network; vision; value chain; growth; management; leadership; entrepreneurial teams;

  Sammanfattning : The traditional theories developed by Johanson and Vahlne (1977, 1990) and other researchers ofinternationalisation have long been questioned because of the fast-changing environment and deregulations. In particular, for Born Global firms, namely a company that has achieved a foreign sales volume of at least 25% within three years of its inception and that seeks to derive significant competitive advantage from the use of resources and the sales of outputs in multiple countries (Andersson and Wictor, 2003, p. LÄS MER

 2. 2. Synergi? : En studie av några industriföretag

  Författare :Johan Holtström; Helén Anderson; Per-Olof Brehmer; Sören Kock; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Synergy; merger; acquisition; integration; business relationship; business network; supplier; customer; Synergi; fusion; förvärv; integration; affärsrelation; affärsnätverk; leverantör; kund; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : Synergi är viktigt i samband med fusioner och förvärv. Utgångspunkten är att synergi, i både teori och praktik, används för att skapa olika typer av mervärden. Fusioner och förvärv är frekvent förekommande i företagande och det är många olika aktörer som berörs av sådana förändringar, t.ex. LÄS MER

 3. 3. Business Relationships and Integration of Information Technology

  Författare :Cecilia Lindh; Amjad Hadjikhani; Sören Kock; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Integration; Business Relationships; Information Technology; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : It is a well-established view that, over time, companies in a business-to-business setting develop long-lasting business relationships. The business relationship between two companies involves a wide range of exchanges on products, technical and economic issues. It also has a social content as it engages people in both companies. LÄS MER