Sökning: "Mary Douglas"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Mary Douglas.

 1. 1. New Age: konsumtionsvara eller värden att kämpa för? - Hemmets Journal och Idagsidan i Svenska Dagbladet analyserade utifrån Mary Douglas grid/group-modell och Pierre Bourdieus fältteori

  Författare :Lars Ahlin; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; new middle class; weekly magazine; morning paper; symbolic capital; worldview; Pierre Bourdieu; Mary Douglas; field theory; grid group-model; popular beliefs; Sociology of Religion; New Age; Theology; Teologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation is focused on the differences that can be observed in New Age material published between 1974 and 1995 in two different Swedish publications, one weekly magazine and one national morning paper. It is shown that the main parts of the readers of these two publications are polarised according to socio-economic status. LÄS MER

 2. 2. Struktur, handling och rumslig morfologi : Två fall av förnyelse och byggande i urban miljö

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christina Hjorth Aronsson; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi; Sociology; knowledge-based cosmologies; welfare state changes; decentralization; private marketinfluence; urban semiotics; urban renewal; planning and building of housing areas; Sociologi; Sociologi; Sociology; private market influence;

  Sammanfattning : The dissertation addresses problems concerning relations between decentralised welfare and centralised planning and building authorities as central matters in the public sector on communal level. Problems concerning relations between public planning and private market according to building are also focused. LÄS MER

 3. 3. Partikulturer Kollektiva självbilder och normer i Sveriges riksdag

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Katarina Barrling Hermansson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap; Sweden; Parliament; political parties; group-culture; collective self-image; cultural norms; collective incentives; nicomachean ethics; grid-group-analysis;

  Sammanfattning : This dissertation addresses party-culture in political parties represented in the Swedish parliament. Party-culture is investigated by studying collective self-images and norms in Swedish parliamentary party-groups (PPG). The aim of this investigation is to contribute to understanding of the conditions under which parliamentary work is carried out. LÄS MER

 4. 4. Paper meets web how the institution of news production works on paper and online

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping International Business School

  Författare :Elena Raviola; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The dissertation investigates the institution of news production at work, on paper and online, through an ethnographic study at the largest Italian financial newspaper Il Sole-24 Ore. Building on institutional theory and taking inspiration from Bordieu’s theoretical apparatus describing how cultural capital works, the dissertation presents a framework for the way institutions work, a framework that echoes Mary Douglas’ How Institutions Think (1987). LÄS MER

 5. 5. Vetenskapen och miljöproblemen. En expertsociologisk studie Science and the Environment: A Study of the Sociology of Expertise

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Göran Sundqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of Knowledge; Sociology of Science; Scientific expertise; scientific controversies; environmental problems; Émile Durkheim; ritual action; grid group analysis; risk perception;

  Sammanfattning : The point of departure for this study is the understanding that environmental problems are defined by people within specific social contexts. As environ¬mental problems are of their nature research dependent, the scientific expertise exerts a great influence over how environmental problems are defined and envi¬ronmental protection is managed. LÄS MER