Sökning: "weekly magazine"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden weekly magazine.

 1. 1. New Age: konsumtionsvara eller värden att kämpa för? - Hemmets Journal och Idagsidan i Svenska Dagbladet analyserade utifrån Mary Douglas grid/group-modell och Pierre Bourdieus fältteori

  Författare :Lars Ahlin; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; new middle class; weekly magazine; morning paper; symbolic capital; worldview; Pierre Bourdieu; Mary Douglas; field theory; grid group-model; popular beliefs; Sociology of Religion; New Age; Theology; Teologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation is focused on the differences that can be observed in New Age material published between 1974 and 1995 in two different Swedish publications, one weekly magazine and one national morning paper. It is shown that the main parts of the readers of these two publications are polarised according to socio-economic status. LÄS MER

 2. 2. Berättande bilder : Svenska tecknade serier för barn

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Helena Magnusson; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; barnserier; tecknade serier; barnlitteratur; litteraturhistoria; narratologi; Thierry Groensteen; Ottilia Adelborg; Eva Billow; Sven Hemmel; Rune Andréasson; Mats Källblad; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines the history of Swedish children's comics and their narrative characteristics. The history is presented as five chronological periods from ca. 1890 to the present day (2005). The contents of the comics are compared to contemporary Swedish children's literature and are discussed in terms of recurring motifs and genres. LÄS MER

 3. 3. Kulturen och arbetarrörelsen : Kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage Erlander

  Detta är en avhandling från Carlsson bokförlag

  Författare :Per Sundgren; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; cultural policy; labour movement; popular education; class-struggle education; Social Democracy; Communism; left socialism; popular culture; bourgeois culture; educational idealism; Såningsmannen; Oscar Olsson; Ture Nerman; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : This thesis comprises studies on a theme. The theme is cultural political ambitions in the Swedish labour movement from August Palm to Tage Erlander, from the first tentative steps of popular education at the end of the 19th century to the first cultural political programmes fifty years later. LÄS MER

 4. 4. Liv och över nog. Den tidiga pingströrelsens spiritualitet

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Ulrik Josefsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General; Teologi; Theology; Religious Identity; Spirituality; Pentecostalism; Swedish Pentecostal Movement; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : In this thesis the spirituality in the early Swedish Pentecostal Movement is studied. The main material is the Movement's weekly magazine Evangelii Härold (EH). The period is 1913?1921. Spirituality is defined here as the lived religious life. LÄS MER