Sökning: "Sociology of Philosophy"

Visar resultat 1 - 5 av 103 avhandlingar innehållade orden Sociology of Philosophy.

 1. 1. A Science of Unique Events : Max Weber's Methodology of the Cultural Sciences

  Detta är en avhandling från Uppsala University, Uppsala

  Författare :Ola Agevall; Växjö universitet.; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria; Philosophy subjects Theory of science; Filosofiämnen Vetenskapsteori; Sociology; Sociologi; Science of Univque Events; Infinite manifod; Governing point of view; History; Cultural Science; Value relations; historical individual; Objective possibility; Adequate cause; Ideal type; Sociology; sociologi; Science of unique events; governing point of view; history; cultural science; value relations; objective possibility; adequate cause; ideal type;

  Sammanfattning : Max-Weber's methodological essays, published-posthumously as Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, continue to attract scholarly attention. They also continue to pose formidable problems to a modern reader. LÄS MER

 2. 2. Geographies of eHealth: Studies of Healthcare at a Distance

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Jesper Petersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; eHealth; telehealthcare; Actor-network theory; space; information and communication technology; Governmentality;

  Sammanfattning : This thesis examines the proliferation of healthcare services using information and communication technology to overcome spatial and temporal obstacles. These services are given such names as telemedicine and telecare, which are sometimes grouped together as telehealthcare under the umbrella term eHealth. LÄS MER

 3. 3. Max Weber och kroppens sociologi

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Lars-Erik Alkvist; Högskolan Dalarna.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mental attitude; lifeorders; empowered; Max Weber; philosophy; Sociology of the body; dualism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kroppen som socialt fenomen har inte varite ett dcentralt tema inom sociologin. Detta försöker Lars-Erik Alkvist komma till rätta med, på grundval av en omläsning av Max Webers sociologi utifrån temat kroppens sociologi. LÄS MER

 4. 4. På AI-teknikens axlar : : Om kunskapssociologin och stark artificiell intelligens

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Peter Kåhre; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Sociologi; Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and Information Science; Filosofi; Practical Philosophy; Gregory Bateson; James Wertsch.; Yrjö Engeström; Katherine N. Hayles; Lucy Suchman; Hubert Dreyfus; John Searle; David Bloor; Lev Vygotsky; Niklas Luhmann; Chinese room; Turing test; socionics; darwinism; emergence; relativism; posthumanism; environmentalism; situationism; social communication; second order cybernetics; systems theory; sociology of knowledge; connectionism; Strong artificial intelligence; distributed artificial intelligence;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen diskuterar Sociologins position i debatten kring artificiell intelligens, d.v.s sådan AI som kan skapa kunskap på egen hand. Det påpekas att sociologin behöver göra en åtskillnad mellan två sätt att skapa AI system: Symbolisk AI (eller Klassisk AI) och Distribuerad AI – DAI. LÄS MER

 5. 5. Filosofisociologi - ett sociologiskt perspektiv på filosofiskt tänkande

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Henrik Lundberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Randall Collins; Karl Mannheim; Émile Durkheim; Sociology of Knowledge; Sociology; Pierre Bourdieu; Sociology of Philosophy; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ämnet för föreliggande avhandling är filosofisociologi. Filosofisociologin är en underavdelning till kunskapssociologin. Som framgår av namnet intresserar sig denna disciplin för det sociologiska studiet av filosofin. LÄS MER