Sökning: "Lars Ahlin"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Lars Ahlin.

 1. 1. New Age: konsumtionsvara eller värden att kämpa för? - Hemmets Journal och Idagsidan i Svenska Dagbladet analyserade utifrån Mary Douglas grid/group-modell och Pierre Bourdieus fältteori

  Författare :Lars Ahlin; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; new middle class; weekly magazine; morning paper; symbolic capital; worldview; Pierre Bourdieu; Mary Douglas; field theory; grid group-model; popular beliefs; Sociology of Religion; New Age; Theology; Teologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation is focused on the differences that can be observed in New Age material published between 1974 and 1995 in two different Swedish publications, one weekly magazine and one national morning paper. It is shown that the main parts of the readers of these two publications are polarised according to socio-economic status. LÄS MER

 2. 2. Det etiska projektet och det estetiska. Tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlins författarskap

  Författare :Helen Andersson; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; Lars Ahlin.; Theology; the Other; responsibility; intrasubjectivity; intersubjetivity; intertextuality; referentiality; autobiography; aesthetics; fiction; Teologi; ethics; Etik; litteraturvetenskap; tvärvetenskap; Lars Ahlin; Estetik; Aesthetics; Etik; Ethics; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : As my title indicates, this dissertation is oriented towards two academic subjects: Ethics and Literature. Of late, the borderland between these two disciplines has attracted international scholarly attention. Within ethics, literary works are becoming a primary material; conversely, the study of literature has taken on ethical issues. LÄS MER

 3. 3. Kärlekens möjlighet : Skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos François Mauriac och Lars Ahlin

  Författare :Maria Essunger; Carl-Reinhold Bråkenhielm; Bo Larsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Faiths and ideologies; Literary creation; theological reflection; Mauriac; Ahlin; narratology; thematic methodology; human-divine relationships; freedom; transcendence; alienation; impersonal “love”; personal love; sexuality; experience; critique; reconciling love as attitude to life; creative silence; Tros- och livsåskådningsvetenskap; Faith and reason; Tros- och livsåskådningsvetenskap;

  Sammanfattning : In this thesis literary creation and theological reflection are studied thematically in three unique, but theologically connected novels by François Mauriac (1885–1970) and Lars Ahlin (1915–1997). At the same time more general questions are raised concerning the interaction between fiction and theology. LÄS MER

 4. 4. På väg från realismen : en studie i Lars Ahlins författarskap, dess sociala och litterära förutsättningar

  Författare :Arne Melberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ahlin; Lars; 1915-1997;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Men jag ville hjälpa" : studier i Lars Ahlins 1940-talsnovellistik

  Författare :Carin Ann-Marie Röjdalen; Beata Agrell; Birte Sjöberg; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Lars Ahlin; short story; story writing; 1940s; functional aestehetics; epiphany; maieutic method; hardboiledness; reading strategies; moments of explanation; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER