Sökning: "new middle class"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade orden new middle class.

 1. 1. New Age: konsumtionsvara eller värden att kämpa för? - Hemmets Journal och Idagsidan i Svenska Dagbladet analyserade utifrån Mary Douglas grid/group-modell och Pierre Bourdieus fältteori

  Författare :Lars Ahlin; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; new middle class; weekly magazine; morning paper; symbolic capital; worldview; Pierre Bourdieu; Mary Douglas; field theory; grid group-model; popular beliefs; Sociology of Religion; New Age; Theology; Teologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation is focused on the differences that can be observed in New Age material published between 1974 and 1995 in two different Swedish publications, one weekly magazine and one national morning paper. It is shown that the main parts of the readers of these two publications are polarised according to socio-economic status. LÄS MER

 2. 2. Rural migration in Sweden : a new green wave or a blue ripple?

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of social and economic geography, Umeå university

  Författare :Susanne Hjort; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rural; migration; gentrification; middle class; Sweden; reflexivity; quantitative methods; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. India Dreams Cultural Identity among Young Middle Class Men in New Delhi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Social Anthropology, Stockholm University

  Författare :Paolo Favero; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; phantasms; hybridity; cultural identity; globalization; India; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : In 1991 the Indian government officially sanctioned the country’s definitive entry into the global market and into a new era.This study focuses on the generation that epitomizes this new era and is based on fieldwork among young English-speaking, educated, Delhi-based men involved in occupations such as tourism, Internet, multinationals, journalism and sports. LÄS MER

 4. 4. Catrines intressanta blekhet

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Eva Lis Bjurman; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ethnology; modernity; Young girls; middle class; Cultural anthropology; lovemarriage.; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Men älskar du honom? Så frågar en ung flicka på 1820-talet sin syster Henrietta som just skall gifta sig. Nej det gör Henrietta inte men hon böjer sig för den krassa verkligheten, behovet att bli försörjd. LÄS MER

 5. 5. Den förståndiga viljan : Svenska järn- och metallarbetareförbundet 1888-1902 : [the Swedish National Union of Iron- and Metalworkers, 1888-1902]

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Göran Salmonsson; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; National trade unions; class formation; class consciouness; iron- and metalworkers; organization; Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of the shaping of the Swedish National Union of Iron- andMetalworkers (JoMAF) from a class formation perspective. A specific image of a classconscious worker was embedded in the union's organizational forms and practices. Theunion thus encouraged and entrenched a specific conception of what the working class was. LÄS MER