Sökning: "New Age"

Visar resultat 1 - 5 av 1266 avhandlingar innehållade orden New Age.

 1. 1. Tarot : New age i bild och berättelse

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Magnus Gudmundsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; science faith; rational irrational; rituals; motion; movements; discourse; cultural reserves; illustrations; narration; intertextuality; text; divination; new age; tarot; individual experience; religious beliefs; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tarot är ett exempel på new age i praktiken. Tarotkorten har dock anor långt ned i den medeltida världen. Författaren återkommer till att new age erbjuder alternativ: kritik mot rationalitet, modernitet och ekonomisk utveckling. LÄS MER

 2. 2. Choragraphies for a new age : On deconstrucion, on Heidegger, on the new psychoanalysis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ruth Cooper; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Aesthetics; cultural theory; developmental psychology; evolution; consciousness; mind; individuation; symbiosis; personality disorder; Estetik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Aesthetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Estetik; Aesthetics; estetik;

  Sammanfattning : The dissertation treats the three subjects named in the title in separate sections, each of which can be read independently of the others, though all three of which are also strongly interrelated. Parts one and two offer original interpretations of the works of Jacques Derrida and Martin Heidegger, showing the fundamental logic of both philosophers' overall production to be strikingly similar. LÄS MER

 3. 3. Ålder och arbete : Föreställningar om ålderns betydelse för medelålders tjänstemän

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms Universitet

  Författare :Ingrid Johansson; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; ageism; age barriers; age discrimination; attitudes toward work; competence; employee; job advertisement; leadership; middle-aged; recruitment; unemployed; work; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation addresses conceptions and experiences of the significance of being middle-aged in working life. Its main goal has been the identification and increased understanding of various aspects of the significance of age.The main study is based on interviews with 24 people, 12 men and 12 women, aged 45-54 years. LÄS MER

 4. 4. New Age: konsumtionsvara eller värden att kämpa för? - Hemmets Journal och Idagsidan i Svenska Dagbladet analyserade utifrån Mary Douglas grid/group-modell och Pierre Bourdieus fältteori

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms Universitet

  Författare :Lars Ahlin; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; new middle class; weekly magazine; morning paper; symbolic capital; worldview; Pierre Bourdieu; Mary Douglas; field theory; grid group-model; popular beliefs; Sociology of Religion; New Age; Theology; Teologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation is focused on the differences that can be observed in New Age material published between 1974 and 1995 in two different Swedish publications, one weekly magazine and one national morning paper. It is shown that the main parts of the readers of these two publications are polarised according to socio-economic status. LÄS MER

 5. 5. Mirakel, mysterier och moraliteter. Från puritanism till New Age - en religionshistorisk studie av Helen Shucman och A Course in Miracles

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Pernilla Gardeberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Helen Shucman; American religion; Puritan; Protestant; metaphysical; spiritualism; channelling; New Thought; Christian Science; A Course in Miracles; New Age; spirituality; mentalities;

  Sammanfattning : A Course in Miracles (ACIM) is a spiritual teaching that was said to be channelled by Helen Shucman during 1965-1972. Shucman received what she described as an inner dictation, which she wrote down in shorthand. Her collegue and friend; William Thetford was then copy-typing the text. LÄS MER