Sökning: "Pernilla Leviner"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Pernilla Leviner.

 1. 1. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete

  Författare :Pernilla Leviner; Lotta Vahlne Westerhäll; Wiweka Warnling Nerep; Ann-Christine Cederborg; Clara Hellner Gumpert; Karl Harald Sovig; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social law; family law; the Social Services; the Act on Protective Custody of Children; the Act on Social Services; the European Convention; the Convention on the Rights of the Child; child protection; the best interests of the child; child abuse; socialrätt; barnrätt; familjerätt; socialtjänsten; LVU; socialtjänstlagen; Europakonventionen; Barnkonventionen; barnskydd; barnets bästa; brott mot barn; barn som far illa; barnmisshandel; barnskyddsutredning; familjevåld; samtal med barn; Social welfare law; Socialrätt; offentlig rätt; Public Law;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar socialtjänstens ansvar för att skydda barn från brott och missförhållanden i hemmen och tar sin utgångspunkt i Barnkonventionens krav på ett fungerande samhälleligt barnskydd. Ämnet aktualiserar komplexa rättsliga frågor om grundläggande rättigheter för både barn och föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Integritet på undantag? : En studie av barns röst i patientlagen och patientorganisationer

  Författare :Anna Holmqvist; Johanna Schiratzki; Maria Eriksson; Pernilla Leviner; Ersta Sköndal Bräcke högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; autonomy; child in welfare society; children as patients; children’s rights; competence; health law; integrity; participation; patient law; patient organizations; welfare law; voice; Människan i välfärdssamhället; Social välfärd med inriktning mot civilsamhället; The Individual in the Welfare Society; Social Welfare and the Civil Society;

  Sammanfattning : This thesis explores discourses regarding children’s voice, in the Swedish Patient Act, as well as in Swedish patient organizations. In the Patient Act, children’s rights as patients are construed on the basis of custodians’ parental rights and the assumption that patients are competent and autonomous adults. LÄS MER

 3. 3. Barnets delaktighet vid beslut enligt LVU : Dilemman rörande autonomi och sårbarhet

  Författare :Therese Johnstone; Pernilla Leviner; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skolans skyldighet att förhindra kränkande behandling av elever : En rättsvetenskaplig studie

  Författare :Maria Refors Legge; Pernilla Leviner; Wiweka Warnling Conradson; Ann-Christin Cederborg; Håkan Gustafsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Degrading treatment; public law; bullying; theory of effective legislation; legal dogmatics; education law; discrimination law; school law; children’s rights; Kränkande behandling; utbildningsrätt; skoljuridik; diskriminering; mobbning; offentlig rätt; skollagen; rättsvetenskap med inriktning mot offentlig rätt; Legal Science; specialisation Public Law;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines schools' responsibility to prevent degrading treatment of children and students under the Swedish Education Act. With the support of empirical studies, the aim is to examine and problematize whether the provisions in the Education Act against degrading treatment can be regarded as effective. LÄS MER

 5. 5. Det dubbla ansvaret : Polisförhör med barn och unga som misstänks för att ha utövat dödligt våld

  Författare :Ulrika Winerdal; Mats Trondman; Pernilla Leviner; Marita Flisbäck; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; youth; homicide crime; interrogation; the Swedish police force; Mary Douglas; how institutions think; thought styles; barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth Studies;

  Sammanfattning : The over-arching aim of this doctoral thesis is to describe, analyze, theorize and problematize how the Swedish police interrogate children and youth suspected of committing the crime of homicide. This thesis will therefore focus on the investigative interview practices with children below the age of criminal responsibility, who cannot be prosecuted, as well as youth, who have reached the age of criminal responsibility and can thus be prosecuted, and, if found guilty, sentenced. LÄS MER