Sökning: "Ledarskap motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Ledarskap motivation.

 1. 1. Crisis management psychological challenges for leaders

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Press

  Författare :Susanne Hede; Karlstads universitet.; Försvarshögskolan.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; crisis; crisis management; crisis preparedness; leadership; learning; motivation; municipal; psychology; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden;

  Sammanfattning : I Sverige liksom i många andra länder har fokus på krishantering ökat. Detta beror till stor del på kriser som har inträffat nationellt och internationellt. Dessa kriser har bland annat föranlett nya lagar inom krishantering. LÄS MER

 2. 2. Det riskabla engagemanget Om regenerativ utveckling av mänskliga resurser, eldsjälar och ledarskap i radikal utveckling

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Kristina Palm; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Change agent; champions; commitment; energy; engagement; motivation; leadership; management; organisation of work; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : This thesis concentrates on the consequences of strong commitment⁄ Engagement in contemporary work. The aim of the thesis is to Build knowledge on regeneration and development of human resources. LÄS MER

 3. 3. The Leader as a Facilitator of Learning at Work A study of learning-oriented leadership in two industrial firms

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Andreas Wallo; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Leadership; learning; learning-oriented leadership; facilitative leadership; managerial work; leader roles; human resource development; Ledarskap; lärande; ledarskap för lärande; chefers arbete; ledares roller; HRD; personalutveckling; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis concerns the leader as a facilitator of learning at work. More specifically, the aim of the study is to increase knowledge about leadership in relation to co-workers’ learning and development at the workplace. LÄS MER

 4. 4. Sports coaches’ interpersonal motivating styles longitudinal associations, change, and multidimensionality

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Andreas Stenling; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; athletes; change; leadership; motivation; multidimensionality; psychological health; self-determination theory; sports; structural equation modeling; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Coaches play a central role in shaping the sport environment for young athletes. This thesis is focused on the leadership process in sports and how coaches’ autonomy-supportive and controlling interpersonal styles longitudinally are related to young athletes’ motivation and ill- and well-being. LÄS MER

 5. 5. "Det strategiska överfallet". Krigskonsten i islams tjänst under Muhammad och i det tidiga Kalifatet

  Detta är en avhandling från Anders Åkesson, Skarpskyttevägen 10 A, S-226 42 Lund

  Författare :Anders Åkesson; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; strategy; tactics; strategic surprise attack; leadership; symbols; Roman Fire ; motivation; djihad; martyrdom.; Världsreligioner ej kristendom ; Non-Christian religions; pragmatism; Good organization;

  Sammanfattning : In the present work I have studied how the armed forces under Muhammad and the first caliphs were built up and how they operated in the period 622-80. The perspective is that of the history of religion and strategic theory, and comparisons are made with both contemporary and more recent material. LÄS MER