Sökning: "organisation of work"

Visar resultat 1 - 5 av 697 avhandlingar innehållade orden organisation of work.

 1. 1. Ledningsfunktion i omvandling - Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Detta är en avhandling från Lund University, School of Social Work/Intellecta DocuSys, Göteborg

  Författare :Maria Wolmesjö; Växjö universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work; Ledarskap; yrkesroller; äldreomsorg; ledning och organisation; ledarskap; organisering; handikappomsorg; yrkesroll; första linjens chefer; ledningsfunktion; förändring; omvandling; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Samhällsvetenskaper; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1990-talet har många kommunala verksamheter ställts inför ökade kostnader av äldre- och handikappomsorgen och flera organisatoriska förändringar har genomförts. Nya problem och dess lösningar beskrivs ofta förlagda till chef- och ledarskapsområdet. LÄS MER

 2. 2. To work or not to work in an extended working life? Factors in working and retirement decisions

  Detta är en avhandling från Division of Occupational and Environmental Medicine

  Författare :Kerstin Nilsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ageing; older worker; retirement planning; retirement decision; motivation; meaningful activity; social inclusion; macro; meso; micro; work environment; working life; work ability; work injury; health; public health; diagnosed disease; self-rated health; organisation; basic premises for work; hardware in work; software in work; age; Success and failure factors; folkhälsa; demographic shifts; healthy ageing; healthy work places; retirement; successful ageing; occupational environment; Occupational medicine; work motivation; demografy; men and women;

  Sammanfattning : In most of the industrialised world, the proportion of older and retired people in the population is continuously increasing. This will have budgetary implications for maintaining the welfare state, because the active working section of the population must fund the non-active and old population. LÄS MER

 3. 3. Församlingen i granskningssamhället

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Socialhögskolan

  Författare :Stig Linde; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diakonalt arbete; socialt arbete; accountability; quality assessment.; organizational theory; new institutionalism; audit society; translation; congregation; Church of Sweden; social work; parish; organisationsteori Diaconal work; nyinstitutionalism; församling; granskningssamhälle; Svenska kyrkan; översättning;

  Sammanfattning : The empirical aim of the thesis is to investigate what happens when global market-oriented models for auditing and quality assessment are taken up by local parishes. Particular attention is paid to the diaconal work of the parishes. The study is based on case studies where a number of parishes and auditing models provide the object of study. LÄS MER

 4. 4. Attitudes matter : Perceptions towards welfare work with migrants in Swedish welfare organisations

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Carolin Schütze; Lund University.; Lunds universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; attitudes towards migrants; racial attitudes; welfare work; welfare organisations;

  Sammanfattning : This dissertation examines Swedish welfare workers’ attitudes towards migrants and migration, their perceptions of welfare work with migrants and organisational working conditions. The dissertation is based on original survey data capturing attitudes and views of welfare workers in two Swedish welfare organisations. LÄS MER

 5. 5. Att bli, att vara och att ha varit - om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Pernilla Liedgren Dobronravoff; Pernilla Liedgren; Högskolan i Gävle.; Högskolan Dalarna.; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Sociology of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionssociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; Jehovas vittnen; inklusion exklusion; utgångsprocesser; ingångsprocesser; Moderna religionsbildningar; New Religions; exclusion; inclusion; utgångar; ingångar; processer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att undersöka hur och under vilka betingelser människor blir medlemmar och lämnar en organisation som Jehovas vittnen. Utifrån interaktionistisk teori undersöks aktiva och före detta medlemmars ingångar och utgångar när det gäller organisationen ”Watchtower Bible and Tract Society”, i Sverige benämnd Jehovas vittnen. LÄS MER