Sökning: "Karlstads Universitet."

Visar resultat 11 - 15 av 423 avhandlingar innehållade orden Karlstads Universitet..

 1. 11. Fatta historia En explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Hans Olofsson; Ulla Runesson; Kenneth Nordgren; Martin Stolare; Per Eliasson; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; History; Historia;

  Sammanfattning : Studiens huvudsyfte är att utforska hur historieämnet konstitueras av lärare och eleverunder arbetet med ett ämnesområde, i det här fallet första världskrigets och mellankrigstidenshistoria. Närmare bestämt undersöker den hur informanterna gemensamt skaparhistorisk mening genom att erfara och tolka det förflutna i klassrummet. LÄS MER

 2. 12. Nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ellinor Skaremyr; Tomas Saar; Anders Arnqvist; Polly Björk-Willén; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Newly arrived children; communication; early childhood education; interaction analysis; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to contribute with knowledge about newly arrived children’s participation in communicative events and the communicative tools that are being practiced by them. The study takes its starting point in a sociocultural perspective on learning and is informed by Vygotsky´s (1896-1934) thoughts on development, which is learning taking place in interaction between people in a sociocultural context. LÄS MER

 3. 13. Flipp i tal och handling En fallstudie om undervisningsmetoden flipp i tre gymnasielärares tal och handling

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Karen Stormats; Tarja Alatalo; Michael Tengberg; Monika Vinterek; Catarina Pleyer-Koro; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Flipped Classroom; Philosophy of education; Social constructivism; Progressivism; Dewey; active students; individualization.; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Flipped Classroom (flipp) is described in both school and scientific contexts as a new teaching method where the individual pupil and her active learning is placed at the center and where lesson time to a greater extent is used for discussion and laboratory work, while information gathering takes place outside lesson time via ICT. Flipp has in recent years become widely spread in Sweden, which is why it is interesting to investigate flipp in a Swedish context. LÄS MER

 4. 14. Flipp i tal och handling En fallstudie om undervisningsmetoden flipp i tre gymnasielärares tal och handling

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Karen Stormats; Tarja Alatalo; Michael Tengberg; Monika Vinterek; Catarina Pleyer-Koro; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Flipped Classroom; Philosophy of education; Social constructivism; Progressivism; Dewey; active students; individualization.; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Flipped Classroom (flipp) is described in both school and scientific contexts as a new teaching method where the individual pupil and her active learning is placed at the center and where lesson time to a greater extent is used for discussion and laboratory work, while information gathering takes place outside lesson time via ICT. Flipp has in recent years become widely spread in Sweden, which is why it is interesting to investigate flipp in a Swedish context. LÄS MER

 5. 15. Samhällsfrågor som didaktiskt begrepp i samhällskunskap på gymnasieskolan En potential för undervisningen

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Göran Morén; Sara Irisdotter Aldenmyr; Nina Thelander; Trond Solhaug; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social issues; social studies; upper secondary school; Samhällsfrågor; samhällskunskap; gymnasieskolan; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Undervisningen i samhällskunskap på gymnasieskolan ska enligt anvisningarna i ämnesplanen bedrivas ”med utgångspunkt i samhällsfrågor”. Vad innebär det? I denna licentiatuppsats diskuteras ämnet samhällskunskap och dess potential, analyserat utifrån samhällsfrågor som didaktiskt begrepp. LÄS MER