Sökning: "Amela Dzin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Amela Dzin.

  1. 1. Kunskapssyner och kunskapens vyer : Om kunskapssamhällets effektiviseringar och universitetens själ, med exempel från Karlstads universitet

    Författare :Amela Dzin; Thomas Blom; Susan Marton; Sven-Eric Liedman; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; academic knowledge; university; education; commodisation; network relations; career geography; knowledge society; globalization.; Human geography; economic geography; Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Kulturgeografi; Human Geography;

    Sammanfattning : This dissertation deals with the multi-faceted phenomenon of knowledge conceptions. The aim is to describe the meaning of “academic knowledge” in today’s knowledge society from the perspective of “education” (a term used here in relation to the ‘liberal arts’ tradition as used in the English language or in German ‘bildung’) and “commodisation”. LÄS MER