Småföretags tjänsteutveckling - en studie av hur småföretag utvecklar individuellt anpassade tjänster. Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet och CTF, Karlstads universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.