Sökning: "Karlstads Universitet."

Visar resultat 21 - 25 av 423 avhandlingar innehållade orden Karlstads Universitet..

 1. 21. Simulering som lärande inom prehospital akutsjukvård

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anna Abelsson; Lillemor Lindwall; Björn-Ove Suserud; Ingrid Rystedt; Johan Berlin; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; simulation; learning; nurse; high-energy trauma; ambulance; simulering; lärande; sjuksköterska; högenergitrauma; ambulans; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Den prehospitala akutsjukvården är ett komplext kunskapsfält som innebär att vårdaren skall kunna bemöta patient och närstående, bedöma skada, sjukdom och den aktuella situationen samt avgöra vilka vårdåtgärder som skall prioriteras.Patientens lidande kan lindras genom att vårdaren tränar färdigheter i ett prehospitalt kontext. LÄS MER

 2. 22. Simulering som lärande inom prehospital akutsjukvård

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anna Abelsson; Lillemor Lindwall; Björn-Ove Suserud; Ingrid Rystedt; Johan Berlin; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; simulation; learning; nurse; high-energy trauma; ambulance; simulering; lärande; sjuksköterska; högenergitrauma; ambulans; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Den prehospitala akutsjukvården är ett komplext kunskapsfält som innebär att vårdaren skall kunna bemöta patient och närstående, bedöma skada, sjukdom och den aktuella situationen samt avgöra vilka vårdåtgärder som skall prioriteras.Patientens lidande kan lindras genom att vårdaren tränar färdigheter i ett prehospitalt kontext. LÄS MER

 3. 23. Patients’ perceptions of actual care conditions and patient satisfaction with care quality in hospital

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Vigdis Abrahamsen Grøndahl; Bodil Wilde Larsson; Marie-Louise Hall-Lord; Ingela Karlsson; Bengt Fridlund; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; emotion; external care conditions; inpatient; patient perspective; patient satisfaction; person-related conditions; quality of care; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : There are theoretical and methodological difficulties in measuring the concepts of quality of care and patient satisfaction, and the conditions associated with these concepts. A theoretical framework of patient satisfaction and a theoretical model of quality of care have been used as the theoretical basis in this thesis.Aim. LÄS MER

 4. 24. Life of a Security Middlebox Challenges with Emerging Protocols and Technologies

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Zeeshan Afzal; Stefan Lindskog; Tomas Olovsson; [2020]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; network security; TCP; MPTCP; IDS; Snort; edit-distance; encryption; Computer Science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : The Internet of today has intermediary devices known as middleboxes that perform more functions than the normal packet forwarding function of a router. Security middleboxes are a subset of these middleboxes and face an increasingly difficult task to perform their functions correctly. LÄS MER

 5. 25. Språkintroduktion som mellanrum Nyanlända gymnasieelevers erfarenheter av ett introduktionsprogram

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Erika Aho; Åsa Wedin; Birgitta Ljung Egeland; Eva Sundgren; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; language introduction; newly arrived upper secondary school students; third space; identity; narrated experiences; språkintroduktion; nyanlända gymnasieelever; svenska som andraspråk; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Den här licentiatuppsatsen behandlar berättade erfarenheter av att vara elev på Språkintroduktion. Programmet är ett av fem introduktionsprogram i den svenska gymnasieskolan och tar emot nyanlända ungdomar i åldrarna 16 till 19 år. LÄS MER