Sökning: "lönediskriminering"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet lönediskriminering.

 1. 1. Konstruktion av genus i rätten och samhället : en tvärvetenskaplig studie av svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem

  Författare :Eva Schömer; Niklas Bruun; Håkan Hydén; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; construction of gender in law and society; Gender; equality between men and women; equal rights; equal pay; Equal Opportunity Act; labour law; affirmative action; law and society; feminism; feminist legal theory and women s rights; Arbetsrätt; arbetsrätt; jämställdhet; lönediskriminering; jämställdhetsplaner; konstruktion; Rättsvetenskap; Law;

  Sammanfattning : On the first of January 1992 the present Equal Opportunity Act came into force. A central aim of this law is to improve the conditions of women's working life. One aspect of the law is the possibility to serve as a mean of shifting the balance of power between the sexes. LÄS MER

 2. 2. Könsdiskriminering – en analys av nationell och internationell rätt

  Författare :Lotta Lerwall; Jonas Malmberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Könsdiskriminering; positiv särbehandling; lönediskriminering; utbildning; sexuella trakasserier; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Public Law; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : This thesis examines the concept of sex discrimination in Swedish law compared with EU-law and international (human rights) law. Focus lies on labour law and educational law. The first part of the study gives a general background to the legislation on sex discrimination and the aim of gender equality. LÄS MER

 3. 3. Lönediskriminering. En arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag

  Författare :Susanne Fransson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER