Sökning: "Landsbygdsförskolor"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Landsbygdsförskolor.

  1. 1. Från monolog till dialog : Integration av nyanlända familjer i landsbygdsförskolor

    Författare :Charlotte Löthman; Tünde Puskás; Emma Sorbring; Johannes Lunneblad; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration; Inclusion; Dialogism; Responsivity; Rural preschools; Newly arrived families; Double transition; Integration; Inkludering; Dialogism; Nyanlända familjer; Landsbygdsförskolor;

    Sammanfattning : Preschool is seen as an important integration arena for newly arrived families with young children. The reception of newly arrived families has for a long time been unevenly distributed in the country with a strong concentration on metropolitan areas and larger cities. LÄS MER