Sökning: "Johan Henrik Schröder"

Visar resultat 1 - 5 av 174 avhandlingar innehållade orden Johan Henrik Schröder.

 1. 1. Om Fellingsbro socken. Topografisk beskrifvning med philosophiska facultetens samtycke och under inseende af ... Mag. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och till offentlig granskning framställd af Johan Wilhelm Sjöqvist af Vestmanlands och Dahla landskap i Gustavianska lärosalen d. 11 juni 1842 p. v. t. e. m., I. delen

  Författare :Johan Henrik Schröder; Johan Wilhelm Sjöqvist; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sverige; Fellingsbro; Västmanland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Eric Sparre pro rege, lege et grege. Academisk afhandling som med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden af Johan Leo Högberg af Södermanlands och Nerikes nation till offentlig granskning framställes å Gustavianska lärosalen den 31 maj 1854. p. v. t. e. m., II

  Författare :Johan Henrik Schröder; Johan Leo Högberg; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Om Ösmo socken i Södertörn. Academisk afhandling som med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och utgifven af Johan Anton Bergh af Södermanlands och Nerikes nation till offentlig granskning framställes å Gustavianska lärosalen den 6 maj 1854. p. v. t. e. m., 2

  Författare :Johan Henrik Schröder; Johan Anton Bergh; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Eric Sparre pro rege, lege et grege. Academisk afhandling som med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden af Johan Albert Ekström Riksstatens stipendiat af Södermanlands och Nerikes nation till offentlig granskning framställes å Gustavianska lärosalen den 31 maj 1854. p. v. t. f. m., I

  Författare :Johan Henrik Schröder; Johan Albert Ekström; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Stjernhjelms Hercules. Dramatiserad och på Svenska skådebanan uppförd år 1669. Academisk afhandling, med philosophiska facultetens samtycke, under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... För philosophiska graden utgifven och till offentlig granskning framställd af Johan Jakob Björklund af Östgötha nation, E. O. kanslist i finans-departementet af Konungens kansli, i Gustavianska lärosalen den 10 juni 1848

  Författare :Johan Henrik Schröder; Georg Stiernhielm; Johan Jakob Björklund; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER