Sökning: "Monitoring"

Visar resultat 1 - 5 av 2286 avhandlingar innehållade ordet Monitoring.

 1. 1. Electrical Bioimpedance Cerebral Monitoring Fundamental Steps towards Clinical Application

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Fernando Seoane; Fernando Seoane Martínez; Fernando Seoane Martinez; KTH.; Högskolan i Borås.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; biomedicin; bioteknik; non-invasive monitoring; electrical bioimpedance; spectroscopy; biomedical instrumentation; Biomedical Instrumentation; Ischemia; Hypoxia; Non-invasive Monitoring; Electrical Bioimpedance Spectroscopy; Stroke; Impedance Measurements; Brain Monitoring;

  Sammanfattning : Neurologically related injuries cause a similar number of deaths ascancer, and brain damage is the second commonest cause of death in theworld and probably the leading cause of permanent disability. Thedevastating effects of most cases of brain damage could be avoided if itwere detected and medical treatment initiated in time. LÄS MER

 2. 2. Bio-optics, satellite remote sensing and Baltic Sea ecosystems Applications for monitoring and management

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm University

  Författare :Therese Harvey; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bio-optics; Remote sensing; MERIS; Eutrophication; Baltic Sea; Monitoring; Management; WFD; MSFD; HELCOM; Chlorophyll-a; Secchi depth; Coloured Dissolved Organic Matter; Suspended Particulate Matter; marin ekologi; Marine Ecology;

  Sammanfattning : Earth observation satellites cover large areas with frequent temporal repetition and provide us with new insight into ocean and coastal processes. Ocean colour measurements from satellite remote sensing are linked to the bio-optics, which refers to the light interactions with living organisms and dissolved and suspended constituents in the aquatic environment. LÄS MER

 3. 3. Study and Application of Modern Bridge Monitoring Techniques

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Ignacio González; KTH.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Structural Health Monitoring; Traffic Monitoring; Bridge Monitoring; Bridge Weigh-In-Motion; BWIM; Damage Detection; Suspension Bridge Bearings; Axle Loads; Dynamics;

  Sammanfattning : The field of monitoring is one of rapid development. Advances in sensor technologies, in data communication paradigms and data processing algorithms all influence the possibilities of Structural Health Monitoring, damage detection, traffic monitoring and other implementations of monitoring systems. LÄS MER

 4. 4. Predictive Health Monitoring for Aircraft Systems using Decision Trees

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mike Gerdes; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Condition Monitoring; Condition Prediction; Failure Prediction; Decision Trees; Genetic Algorithm; Fuzzy Decision Tree Evaluation; System Monitoring; Aircraft Health Monitoring;

  Sammanfattning : Unscheduled aircraft maintenance causes a lot problems and costs for aircraft operators. This is due to the fact that aircraft cause significant costs if flights have to be delayed or canceled and because spares are not always available at any place and sometimes have to be shipped across the world. LÄS MER

 5. 5. Non-Invasive Monitoring of Architectural Heritage

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jenny Hällström; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; remote sensing; lidar; laser-induced fluorescence; documentation; hyperspectral; non invasive; non destructive; sustainable maintenance; conservation planning; monitoring; Coliseum; architectural conservation; restoration; Övedskloster; deterioration; Lateran Baptistery; stone; brick; thematic mapping; in situ; imaging; biodeteriogens;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Två mobila system, ett svenskt och ett italienskt, för undersökning av historiska fasader har använts för att undersöka möjligheten till identifiering av olika material, biologisk påväxt och faktorer som i framtiden kan leda till nedbrytning av kulturhistoriskt värdefulla monument. Undersökningarna visade på möjligheter att genomföra analyser av ytor med hjälp av fluorescens från 65 meters avstånd, oberoende av tid på dygnet och årstid, och med möjligheten att kunna skanna av ytor som är svåra att nå från marknivå. LÄS MER