Sökning: "Bengt Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade orden Bengt Nilsson.

 1. 1. Interferometric 3-D Camera for Shape and Deformation Measurements using Ultra Short Laser Pulses

  Författare :Bengt Nilsson; KTH; []
  Nyckelord :Interferometry; Industrial Metrology; Form measurement; Deformation measurement;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Interferometric 3D-shape and deformation measurements using ultra short pulses

  Författare :Bengt Nilsson; KTH; []
  Nyckelord :Measurements; Ultra short pulses; Deformation measurements; Coherences; Speckle; Holographies; Holographic; Coherence radars;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvinnor i statens tjänst - från biträden till tjänstemän : en aktörsinriktad undersökning av kvinnliga statstjänstemäns organisering, strategier och kamp under 1900-talets första hälft

  Författare :Bengt Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Extraction of logging residues for bioenergy : effects of operational methods on fuel quality and biomass losses in the forest

  Författare :Bengt Nilsson; Johan Bergh; Gudmund Vollbrecht; Rolf Björheden; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Forest fuel; Storage; Fraction composition; Needles; Defoliation; Moisture content; Nutrients; Nitrogen; Norway spruce; Picea abies; Skogsbränsle; Lagring; Fraktionsfördelning; Barr; Avbarrning; Fukthalt; Näringsämnen; Kväve; Gran; Picea abies; Forestry and Wood Technology; Skog och träteknik;

  Sammanfattning : Wood products play a key role in the transformation to a more sustainable society based on renewable bio-based resources, together with the positive effects on climate mitigation by replacing fossil fuels. However, to increase the use of forest fuel in practice it is important to understand the effects of handling and storage on its quality and removal of nutrients from the forest. LÄS MER

 5. 5. Cerebral blood flow measurements in subarachnoid haemorrhage with an intravenous isotope technique : methodological studies : the significance of cerebral blood flow determinations in the timing of surgery of arterial aneurysm

  Författare :Bengt Wilhelm Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER