Sökning: "leukemic stem cells"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden leukemic stem cells.

 1. 1. Identification and Characterization of Stem Cells in Preleukemia and Leukemia

  Detta är en avhandling från Lars Nilsson, BMC B10, KLinikgatan 26, S-221 84 Lund, Sweden

  Författare :Lars Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Haematology; extracellulära vätskor; Hematologi; Philadelphia chromosome; acute lymphoblastic leukemia; polycytemia vera; 5q- syndrome; myelodysplastic syndromes; self-renewal; preleukemia; Hematopoietic stem cells; leukemic stem cells; extracellular fluids;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Dagligen produceras hos en vuxen människa det helt otroliga antalet av 300 miljarder (300.000.000.000) blodkroppar. LÄS MER

 2. 2. Stem and progenitor cell involvement in acute lymphoblastic leukemia

  Detta är en avhandling från Hematopoietic stem cell lab Lund stem cell centre

  Författare :Anders Castor; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; Haematology; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; ETV6-RUNX1; BCR-ABL1; stem cells; Acute lymphoblastic leukemia; extracellular fluids; Hematologi; extracellulära vätskor;

  Sammanfattning : Leukemic stem cells (LSCs) share the capacity of self renewal and extensive proliferation with normal hematopoietic stem cells (HSCs), and are therefore obvious targets for therapy. As such, they need to be identified and characterized in order to elucidate what drives them, and what separates them from their normal counterparts. LÄS MER

 3. 3. Regulation of normal and cancer cells as a base for cell cycle-targeted therapy

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Regina Miftakhova; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cell cycle regulation; cyclin A1; stem cells; stem cell niche; epigenetics; cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De flesta cancerpatienter dör på grund av spridning av tumörceller till olika organ. Invasiv och metastaserande cancer svarar ofta inte på behandling och blir då i många fall dödlig. Leukemi är en elakartad sjukdom av blodceller, som påverkar blod-producerande organ. LÄS MER

 4. 4. Response mechanisms of normal hematopoietic cells and leukemic cells to genotoxic agents and novel therapeutic strategies

  Detta är en avhandling från Experimental cancer research

  Författare :Andreas Hedblom; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hematopoietic stem cells; genotoxic damage; cell cycle; leukemia; heme oxygenase; differentiation;

  Sammanfattning : Hematopoiesis is initiated by a rare population of hematopoietic stem cells (HSC) in the bone marrow (BM). HSCs give rise to red blood cells and white blood cells of myeloid and lymphoid lineages. LÄS MER

 5. 5. Live and Let Die Critical regulation of survival in normal and malignant hematopoietic stem and progenitor cells

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pernilla Eliasson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hematopoietic stem cells; hypoxia; self-renewal; survival; acute myeloid leukemia; FLT3; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Haematology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Hematologi;

  Sammanfattning : The hematopoietic stem cell (HSC) is characterized by its ability to self-renew and produce all mature blood cells throughout the life of an organism. This is tightly regulated to maintain a balance between survival, proliferation, and differentiation. LÄS MER