Sökning: "Högskolan i Jönköping"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Högskolan i Jönköping.

 1. 1. Variationsteorin i praktiken : Vad en lärandeteori kan bidra med till lärares undervisning

  Författare :Henrik Hansson; Ulla Runesson Kempe; Pernilla Mårtensson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Variation theory; theory and practice; teaching and learning; Subject Didactic Groups;

  Sammanfattning : This thesis consists of two studies, described in two papers, and a re-analysis of data from these studies. The aim is to broaden the knowledge about what contributions a learning theory, variation theory (Marton, 2015), can give to teachers’ teaching practice. The studies have an action research approach (Elliot, 1991). LÄS MER

 2. 2. Med inferenskunnande i fokus : En studie om vad mellanstadieelever behöver lära sig och hur undervisning kan bidra till att utveckla förmågan att dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag

  Författare :Cecilia Rosenbaum; Ulla Runesson Kempe; Anette Svensson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Inferential reading; reading comprehension; character traits; Variation Theory; Learning study; middle school;

  Sammanfattning : The aim of the study is to generate knowledge about what students in years 4 and 5 (9-12 years old) need to discern in order to draw conclusions about a protagonist’s character traits in a fictional text, and how this ability can be developed. The method chosen to answer the research questions is Learning Study, an iterative classroom-based approach. LÄS MER

 3. 3. Lärande & Metod : Lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning i grammatik

  Författare :Lena Boström; Tomas Kroksmark; Rolf Hedqvist; Per-Olof Erixon; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; learning styles; grammar; Dunn Dunn Learning Styles Model; teaching styles; Education; Pedagogik; Subject didactics; Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Från ett perspektiv på ekologiska processer till ett verktyg för att diskutera hållbarhetsfrågor : Hur ekosystemtjänster – ett nytt ämnesinnehåll, kan ta form i undervisningspraktiken

  Författare :Andreas Magnusson; Ulla Runesson Kempe; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ecosystem services; ecosystem; sustainable development; education for sustainable development; learning study; variation theory; activity theory; the cycle of expansive learning; middle school;

  Sammanfattning : The aim of this study was to generate knowledge about how teachers embark on new subject content and how their understandings of ecosystem services evolve and change in teaching practice, and also what it means to be able to discuss the relationship between the ecological and social in terms of ecosystem services in a teaching practice in middle school.The teachers used the learning study model and variation theory to explore the object of learning, by trying to design an instruction that offers fifth grade students the possibility to develop their knowledge of ecosystem services. LÄS MER

 5. 5. Studies of Commuting and Labour Market Integration

  Författare :Michael Olsson; Högskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER