Sökning: "Högskolan i Gävle."

Visar resultat 1 - 5 av 255 avhandlingar innehållade orden Högskolan i Gävle..

 1. 1. Lean Implementation the significance of people and dualism

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Bengt Halling; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lean; leadership; management; implementation; barriers; comparison; development; health care; manufacturing;

  Sammanfattning : Lean, with its origins at the Toyota Motor Company, is a concept that is known to increase effectiveness in manufacturing. The Lean concept is now argued to be relevant not only in manufacturing but in service and health-care delivery as well. The reported results of Lean implementation efforts are divided. LÄS MER

 2. 2. Att producera förändring : Marknadsorientering och IT i fastighetsföretag

  Detta är en avhandling från Gävle : Högskolan i Gävle

  Författare :Per-Arne Wikström; Högskolan i Gävle.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Production of change; The New ; organizational change; market-orientation; Intranet; property management; resource dependence; sensemaking; narration; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Marie Bergholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Gävle.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical discourse; commognition; participation; matematizing; subjectifying; identifying; small group learning; Matematisk diskurs; kommognition; deltagande; matematisera; identifiering; subjektifiering; lärande i smågrupper;

  Sammanfattning : Denna fallstudie belyser gymnasieelevers arbete i små grupper med ett problem kopplat till derivata och syftar till att belysa faktorer som gynnar eller hindrar individernas deltagande i och utveckling av den matematiska kommunikationen i klassrummet. Studien har sin teoretiska förankring i Anna Sfards kommognitiva ramverk, där lärande i matematik ses som deltagande i en matematisk diskurs. LÄS MER

 4. 4. Women on sick leave for long-term musculoskeletal pain Factors associated with work ability, well-being and return to work

  Detta är en avhandling från Gävle : Gävle University Press

  Författare :Mamunur Rashid; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biopsychosocial model; musculoskeletal pain; postal survey; prognostic factors; return to work; sick leave; women of working age; work ability and well-being;

  Sammanfattning : Background: Taking sick leave (SL) for long-term musculoskeletal pain (MSP), predominantly in the neck, shoulders and back, is common among women in Sweden. Long-term MSP affects their daily life and causes impaired work ability and long-term SL. LÄS MER

 5. 5. Ledtrådar till estetiskt engagemang i processdrama Samspel i roll i en fiktiv verksamhet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Eva Hallgren; Stockholms universitet.; Högskolan i Gävle.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions; drama in education; process drama; teacher-in-role; aesthetic engagement; activity theory; dialogism; postupak postupok; playful format; perezhivanie; expectagency;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to deepen the understanding of role taking and the function of role for developing and exploring the possible content in process drama, with the help of Leontiev’s activity theory and Bakhtin’s dialogism. The relation between role taking, aesthetic engagement and the concept of perezhivanie, used by Vygotsky, is also reflected on and used as analytical tools. LÄS MER