Sökning: "Högskolan i Gävle."

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Högskolan i Gävle..

 1. 1. Att producera förändring : Marknadsorientering och IT i fastighetsföretag

  Detta är en avhandling från Gävle : Högskolan i Gävle

  Författare :Per-Arne Wikström; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Production of change; The New ; organizational change; market-orientation; Intranet; property management; resource dependence; sensemaking; narration; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. OM FRISKVÅRDSPEDAGOGIK I ARBETSLIVET. : EN O/RÄTTVIS BETRAKTELSE

  Detta är en avhandling från Högskolan i Gävle, Gävle

  Författare :Ulf Olsson; [1993]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Friskvård; hälsopedagogik; folkhälsovetenskap; Foucault; hälsoprofilsbedömning; livsstil; arbetsmiljö; maktutövning; diskurs.; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Health and medical services in society; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hälso- och sjukvård i samhället; VETERINARY MEDICINE Other veterinary medicine; VETERINÄRMEDICIN Övrig veterinärmedicin;

  Sammanfattning : I fokus för detta arbete står friskvård inom arbetslivet som pedagogisk praktik med hälsoprofilsbedömning, en metod för undersökning och påverkan av människors hälsostatus och hälsovanor, som konkret exempel. En bakgrund till detta är framväxten av insatser för folkhälsa och den ökade betoning av friskvård inom arbetslivet som skett inom såväl privat som offentlig sektor. LÄS MER

 3. 3. The language of English newspaper editorials from a 20th-century perspective

  Detta är en avhandling från Gävle : Högskolan i Gävle-Sandviken

  Författare :Ingrid Westin; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; corpus linguistics; diachronic studies; editorials; newspaper language; readability; textual dimensions; variation; Engelska språket; tidningsspråk; historia; 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skolans musik - tolkad genom lärarstuderandes minnesbilder

  Detta är en avhandling från Gävle : Högskolan i Gävle

  Författare :Birgitta Ryner; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Estimation of energy need for heating in single-family houses : A dissertation for the technology licentiate´s degree in statistics

  Detta är en avhandling från Gävle : Högskolan i Gävle

  Författare :Karl-Erik Westergren; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Energy Signature models; monitoring; energy end-use; heating; climate standardisation; sample design; internet-based; data communication; dual heating systems; varying heat factor; time varying energy parameters; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Statistics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Statistik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER