Sökning: "narrativa och deskriptiva texter"

Hittade 1 avhandling innehållade orden narrativa och deskriptiva texter.

  1. 1. Pojkar kan visst skriva! : skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige

    Författare :Katharina Andersson; Ria Heilä-Ylikallio; Åsa Morberg; Jon Smidt; Högskolan i Gävle; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; boys; text; writing; retell; narrative and descriptive texts; genre; National Test; pojkar; text; skriva; återberätta; narrativa och deskriptiva texter; skrivkompetens; genre; nationellt prov;

    Sammanfattning : 10-year old boys are writing texts in a National Test in the spring of 2009. The aim of this study is to increase knowledge in and understanding of boys’ writing skills through description, analysis and interpretation of the texts produced by the boys in the National Test in Swedish for junior level year three, taken in Sweden in 2009. LÄS MER