Sökning: "Ekonomi - Företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 1480 avhandlingar innehållade orden Ekonomi - Företagsekonomi.

 1. 1. A paradigm questioned a study of how the cultural relativity of modern management knowledge confines

  Detta är en avhandling från Umeå : Företagsekonomi

  Författare :Olof Wahlberg; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; företagsekonomi; Business Studies; management knowledge; cross-cultural management; development aid; technical assistance;

  Sammanfattning : This study is based upon the double proposition that a transfer of modern management knowledge is an important component of the development assistance given to Third World countries and that this knowledge has a cultural basis thatrestricts its transferability. The very essence of the cultural basis is thought to consist of culture contingent implicit assumptions about phenomena in the reality. LÄS MER

 2. 2. Essays on the value relevance of financial statment information

  Detta är en avhandling från Umeå : Företagsekonomi

  Författare :Henrik Nilsson; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Equity valuation; stock market; financial accounting; insider trading; Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : This thesis consists of an introductory chapter and four self-contained essays on the value relevance of financial statement information.Essay 1: The purpose of this essay is to examine relevance of environmental information from an investor’s perspective. LÄS MER

 3. 3. States under scrutiny International organizations, transformation and the construction of progress

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Dahl; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Högskolan på Gotland.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; granskning; stater; europeisering; transformation; internationella organisationer; revision; social konstruktion; Scrutiny; international organizations; Baltic states; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi; scrutiny; audit; construction; progress; transparency; the Baltic States; EU enlargement;

  Sammanfattning : Opinions, rankings and evaluations of states’ development are proliferating. In the context of the transformation and EU accession of the Baltic States, there were many organizations involved in the scrutiny of their efforts to become accepted as modern and European. LÄS MER

 4. 4. Datorbaserad kassaplanering

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Claes-Göran Larsson; Umeå universitet.; [1976]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsekonomi; Redovisning; Databehandling; Allmänt; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvalitetsidén möter praktiken institutionalisering, meningsskapande och organisationskultur

  Detta är en avhandling från Centrum för tjänsteforskning

  Författare :Per Skålén; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi; Institutional theory; organizational culture; sensemaking; institutionalization; quality development; health care; public sector.;

  Sammanfattning : The Idea of Quality Encounters an Organizational Practice Institutionalization, Sensemaking and Organizational CultureIn the new millennium the ideas of New Public Management (NPM) have become more and more popular within the public sector and its health care. NPM is a management philosophy that, among other things, aims at making public organizations more business like. LÄS MER