Sökning: "deviations"

Visar resultat 1 - 5 av 507 avhandlingar innehållade ordet deviations.

 1. 1. Avvikelsens mekanismer : Observationer av projekt i praktiken

  Författare :Markus Hällgren; Tomas Blomquist; Nils Wåhlin; Mats Engwall; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Projects; project management; loosely coupled systems; deviations; practice; Projekt; projektledning; löst kopplade system; avvikelser; praktik; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Bakgrund I det närmaste alla organisationer strävar efter att använda sina resurser så effektivt som möjligt. Vad som dock inte diskuterats i någon större utsträckning är att den starkt kopplade komplexa organisationen inte klarar av att bemöta ens den minsta avvikelsen utan att ägna den direkt uppmärksamhet. LÄS MER

 2. 2. Hydronic Heating Systems The Effect of Design on System Sensitivity

  Författare :Anders Trüschel; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :shunt group; controllability; district heating; room temperature; air heater; heating coil; thermal power output; deviations; water return temperature; valve group; hydronic heating; radiator system; P-band;

  Sammanfattning : This thesis starts from the recognition that a hydronic heating system can be optimised, but can never be totally perfect. Sooner or later, in practice, deviations - caused by one or more components having slightly different characteristics or settings than they are assumed or supposed to have - arise. LÄS MER

 3. 3. On large deviations and design of efficient importance sampling algorithms

  Författare :Pierre Nyquist; Henrik Hult; Sandeep Juneja; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Large deviations; Monte Carlo methods; importance sampling;

  Sammanfattning : This thesis consists of four papers, presented in Chapters 2-5, on the topics large deviations and stochastic simulation, particularly importance sampling. The four papers make theoretical contributions to the development of a new approach for analyzing efficiency of importance sampling algorithms by means of large deviation theory, and to the design of efficient algorithms using the subsolution approach developed by Dupuis and Wang (2007). LÄS MER

 4. 4. Walking Along, Wandering Off and Going Astray A Critical Normativity Approach to Walking as a Situated Architectural Experience

  Författare :Kajsa Lawaczeck Körner; Institutionen för arkitektur och byggd miljö; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; walking; architecture; embodied experience; identity formation; critical normativity; situatedness; walk diary; going astray; heterogeneity; differences; deviations; orientation; performativity.;

  Sammanfattning : There is a lack of attention toward the diversity in experiences of architecture that are expressed through walking. Through the application of autoethnography and critical perspectives of queer and feminist theory, this dissertation develops a method for investigating experiences of architecture in regard to the activity of walking. LÄS MER

 5. 5. Barn med tal- och språkavvikelser : en prospektiv longitudinell epidemiologisk studie av en årskull Uppsalabarn vid 4, 7 och 9 års ålder

  Författare :Monica Westerlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER