Sökning: "Concept Learning"

Visar resultat 1 - 5 av 434 avhandlingar innehållade orden Concept Learning.

 1. 1. From blended learning to learning onlife ICTs, time and access in higher education

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Anders Norberg; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; blended learning; distance learning; e-learning; online learning; ICTs; synchronous learning; asynchronous learning; philosophy of information; learning onlife; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Information and Communication Technologies, ICTs, has now for decades being increasingly taken into use for higher education, enabling distance learning, e-learning and online learning, mainly in parallel to mainstream educational practise. The concept Blended learning (BL) aims at the integration of ICTs with these existing educational practices. LÄS MER

 2. 2. Modularization of the Learning Architecture Supporting Learning Theories by Learning Technologies

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Fredrik Paulsson; KTH.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer Science; Technology Enhanced Learning; e-learning; Semantic Web; Service Orientation; Learning Object; Virtual Learning Environment; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : This thesis explores the role of modularity for achieving a better adaptation of learning technology to pedagogical requirements. In order to examine the interrelations that occur between pedagogy and computer science, a theoretical framework rooted in both fields is applied. LÄS MER

 3. 3. Co-constructing Expertise Competence Development through Work-Integrated e-Learning in joint Industry-University Collaboration

  Detta är en avhandling från Trollhättan : University West

  Författare :Monika Hattinger; Högskolan Väst.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Competence Development; e-Learning design; Learning activities; Co-construction; Manufacturing industry; Expert knowledge; Knotworking; Expansive Transformation; Boundary crossing; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : This thesis is inter-disciplinary and proceed from the ongoing challenges of the increased digitalization, automation and robotization that impact the manufacturing industry's emergent need of high-qualified practitioners. Digitalization also challenges universities to open up to external collaboration and to design blended e-learning targeting industry knowledge needs. LÄS MER

 4. 4. Lärande samspel för effektivitet En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Annika Engström; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; organizational learning; interaction; communication; work groups; SME; effectiveness; Lärande; organisatoriskt lärande; samspel; kommunikation; arbetsgrupper; SME; effektivitet;

  Sammanfattning : En viktig arena för samspel kring känsliga gränssnitt (marknad – konstruktion – produktion) i industrin är olika möten där arbetsgrupper kommer samman kring uppgifter. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om samspel som sker inom och mellan arbetsgrupper i deras hantering av uppgifter i mindre industriföretag (SME) och vilken betydelse samspelet har för lärande och effektivitet i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Berättelseskrivande i skolan Att studera, beskriva och utveckla ett kunnande

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anja Thorsten; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning Study; practice-based research; story-writing; Variation Theory; writing instruction; Berättelseskrivande; Learning study; praktiknära forskning; skrivundervisning; svenskdidaktik; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om hur kunnandet att skriva berättelser kan bli undervisningsbart. Detta belyses ur två infallsvinklar, svenskdidaktiskt och metodologiskt. LÄS MER