Sökning: "Asymmetrical flow FFF"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Asymmetrical flow FFF.

 1. 1. Ribosomes and subunits from Escherichia coli studied by asymmetrical flow field-flow fractionation

  Detta är en avhandling från Technical Analytical Chemistry, Lund University

  Författare :Mikael Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; metabolic engineering; VHb; Vitreoscilla hemoglobin; E. coli; Escherichia coli; separation; subunits; ribosomes; Asymmetrical flow field-flow fractionation; flow FFF; optimization; biotechnological production; Analytical chemistry; Analytisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fältflödesfraktionering-ett verktyg för att optimera genteknisk produktion av proteiner Läkemedel av proteintyp kan i framtiden tillverkas mer kostnadseffektivt. Utbytet av protein maximeras genom att den proteinproducerande bakteriens ribosomer separeras och räknas. LÄS MER

 2. 2. Size Characterisation of Water-Soluble Polymers Using Asymmetrical Flow Field-Flow Fractionation

  Detta är en avhandling från Div of Technical Analytical Chemistry, Center for Chemistry and Chemical Engineering

  Författare :Bengt Wittgren; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; multi-angle light scattering; molar mass distribution; aggregation; size characterisation; Asymmetrical flow FFF; water-soluble polymers; polysaccharides; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar storlekskarakterisering av stora molekyler (polymerer) med en ny teknik, nämligen flödesfältflödesfraktionering (flödesFFF). Det aktuella storleksområdet som studerats i avhandlingen är intervallet mellan några få nanometer(nm) upp till en halv mikrometer (um). LÄS MER

 3. 3. Asymmetrical Flow Field-Flow Fractionation and Multiangle Light Scattering for Molar Mass Analysis of Polysaccharide Derivatives

  Detta är en avhandling från Mats Andersson, Technical Analytical Chemistry, Center for Chemistry and Chemical Engineering, Lund University, Lund, Sweden

  Författare :Mats Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; polysaccharide derivatives ethylhydroxyethyl cellulose; molar mass analysis; asymmetrical flow field-flow fractionation; multiangle light scattering; polymer size distribution; Polymer technology; biopolymers; Polymerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Polymerer är en grupp av kemiska ämnen som vi idag har stor användning av för, bland annat, tillverkning av olika plaster. Det finns polymerer av en mängd olika typer varav de baserade på stärkelse och cellulosa, såkallade cellulosa- och stärkelsederivat, är av särskilt industriellt och vetenskapligt intresse då de är både biokompatibla och finns i mycket stora mängder i naturen. LÄS MER