Sökning: "Escherichia coli"

Visar resultat 1 - 5 av 469 avhandlingar innehållade orden Escherichia coli.

 1. 1. Study of phages for phage therapy : An Escherichia coli experience

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Mohammadali Khan Mirzaei; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; molekylärgenetik; Molecular Genetics;

  Sammanfattning : The world is rapidly moving toward a post-antibiotic era as effective antibiotics are becoming fewer. phage therapy is a potentially possible method for treating infectious diseases and counts as an alternative method for antibiotic therapy. LÄS MER

 2. 2. Multidrug-Resistant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Treatment, Selection and International Spread

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Thomas Tängdén; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Escherichia coli; Klebsiella pneumoniae; extended-spectrum beta-lactamases; carbapenemases; metallo-beta-lactamases; synergy; antibiotic interventions;

  Sammanfattning : The prevalence of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae producing extended-spectrum beta-lactamases (ESBLs) and carbapenemases is increasing worldwide. Therapeutic options for infections with these bacteria are limited not only by the production of ESBLs and carbapenemases, which confer resistance to cephalosporins and carbapenems, but also by frequent co-resistance to other antibiotics. LÄS MER

 3. 3. Dual-topology membrane proteins in Escherichia coli

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University

  Författare :Susanna Seppälä; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; membrane protein topology; dual-topology; evolution; Escherichia coli; biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : Cellular life, as we know it, is absolutely dependent on biological membranes; remarkable superstructures made of lipids and proteins. For example, all living cells are surrounded by at least one membrane that protects the cell and holds it together. LÄS MER

 4. 4. Ribosomes and subunits from Escherichia coli studied by asymmetrical flow field-flow fractionation

  Detta är en avhandling från Technical Analytical Chemistry, Lund University

  Författare :Mikael Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; metabolic engineering; VHb; Vitreoscilla hemoglobin; E. coli; Escherichia coli; separation; subunits; ribosomes; Asymmetrical flow field-flow fractionation; flow FFF; optimization; biotechnological production; Analytical chemistry; Analytisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fältflödesfraktionering-ett verktyg för att optimera genteknisk produktion av proteiner Läkemedel av proteintyp kan i framtiden tillverkas mer kostnadseffektivt. Utbytet av protein maximeras genom att den proteinproducerande bakteriens ribosomer separeras och räknas. LÄS MER

 5. 5. Metabolic analysis of shikimic acid producing Escherichia coli

  Detta är en avhandling från Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Louise Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Kemiteknik och kemisk teknologi; Biokemi; metabolism; Chemical technology and engineering; transcriptome analysis; phosphorus-limitation; carbon-limitation; fed-batch; chemostat; batch; fermentation technology; Escherichia coli; shikimic acid; Biotechnology; Bioteknik; Metabolism; Biochemistry; principal component analysis; 2D-fluorescence spectrophotometry; metabolic flux analysis; carbon-rich;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Efterfrågan på shikimsyra, vilken återfinns i biosyntesvägen för bl.a. de aromatiska aminosyrorna tryptofan, fenylalanin och tyrosin, har under de senare åren ökat. Orsaken till detta är mestadels att den är råmatrial till antiinfluensamedicinen Tamiflu?. LÄS MER