Sökning: "Mats Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden Mats Andersson.

 1. 1. Asymmetrical Flow Field-Flow Fractionation and Multiangle Light Scattering for Molar Mass Analysis of Polysaccharide Derivatives

  Detta är en avhandling från Mats Andersson, Technical Analytical Chemistry, Center for Chemistry and Chemical Engineering, Lund University, Lund, Sweden

  Författare :Mats Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; polysaccharide derivatives ethylhydroxyethyl cellulose; molar mass analysis; asymmetrical flow field-flow fractionation; multiangle light scattering; polymer size distribution; Polymer technology; biopolymers; Polymerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Polymerer är en grupp av kemiska ämnen som vi idag har stor användning av för, bland annat, tillverkning av olika plaster. Det finns polymerer av en mängd olika typer varav de baserade på stärkelse och cellulosa, såkallade cellulosa- och stärkelsederivat, är av särskilt industriellt och vetenskapligt intresse då de är både biokompatibla och finns i mycket stora mängder i naturen. LÄS MER

 2. 2. Biocatalysed redox reactions in aqueous and organic media

  Detta är en avhandling från Department of Biotechnology, Lund University

  Författare :Mats Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; PLS; coenzyme regeneration; bioelectrocatalysis; hydrogenase; chloroperoxidase; HLADH; Proteus vulgaris; Alcaligenes eutrophus; artificial electron mediator; D- S _chlorolactic acid; Biotechnology; Bioteknik;

  Sammanfattning : This thesis deals mainly with biocatalysed methods for stereoselective reduction. D-(S)-chlorolactic acid was produced by both microbial and electromicrobial reduction of chloropyruvate using whole cells of Proteus vulgaris and an artificial electron mediator. The electron donor was formate, hydrogen gas or the cathode in an electrochemical cell. LÄS MER

 3. 3. Development of laser spectroscopy for scattering media applications

  Detta är en avhandling från Department of Biotechnology, Lund University

  Författare :Mats Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laserteknik; Laser technology; Atom- och molekylärfysik; Atomic and molecular physics; Fysik; Physics; coherent sampling; optical sensor; light absorption; noninvasive measurement; diode laser; scattering of light; laser spectroscopy; fluorescence spectroscopy; remote sensing; Lidar; DIAL;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Nationalencyklopedin står det att spektroskopi är en metod för att studera molekyler, atomer och atomkärnor med hjälp av dess spektra. Man använder både elektromagnetisk strålning och partikelstrålning inom spektroskopin. Spektroskopi används inom astronomi, kemi, fysik och medicin. LÄS MER

 4. 4. Development of Lidar Techniques for Environmental Studies

  Detta är en avhandling från Department of Biotechnology, Lund University

  Författare :Mats Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The lidar group in Lund has performed many DIAL measurements with a mobile lidar system that was first described in 1987. The lidar system is based on a Nd: YAG-pumped dye laser. During the last few years the lidar group has focused on fluorescence imaging and mercury measurements in the troposphere. LÄS MER

 5. 5. Human transplantation antigens : studies on their genetic polymorphism and on viral regulation of their expression

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mats Andersson; Uppsala universitet.; [1986]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER