Sökning: "aggregation"

Visar resultat 1 - 5 av 671 avhandlingar innehållade ordet aggregation.

 1. 1. SOD1 Aggregation Relevance of thermodynamic stability

  Detta är en avhandling från Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University

  Författare :Lisa Lang; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Aggregation; misfolding; Superoxide dismutase SOD1 ; Amyotrophic lateral sclerosis ALS ; unfolding; thermodynamic stability; biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a neurodegenerative disease affecting the upper and lower motor neurons causing muscle atrophy and paralysis followed by death. Aggregates containing superoxide dismutase (SOD1) are found as pathological hallmark in diseased ALS patients. LÄS MER

 2. 2. Unravelling protein stability and aggregation

  Detta är en avhandling från Media-Tryck, Lund University, Sweden

  Författare :Tanja Weiffert; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-10]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; protein stability; protein aggregation; amyloid beta peptide; protein stabilization; split GFP; monellin; secretagogin; ; aggregation kinetics; toxicity; aggregation mechanism; coaggregation;

  Sammanfattning : Proteiner är fascinerande makromolekyler som är fundamentala för alla levandeorganismer. De utgör byggstenar i våra celler, ansvarar för transport och signalering både inom och mellan våra celler, utgör en del av vårt immunförsvar och katalyserar bildningen av andra molekyler. LÄS MER

 3. 3. Essays on Consumption - Aggregation, Asymmetry and Asset Distributions

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Mårten Bjellerup; Växjö universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aggregate consumption; Aggregation; Asymmetry; Wealth distribution; Income distribution; Concavity; Permanent Income Hypothesis; Buffer stock saving; Precautionary saving; consumption; saving; Euler equation; error correction; skew-t distribution; gamma distribution; dispersion; non-linear model; durable goods; nondurable goods; household level data; consumption function; marginal propensity to consume; current resources; consumption expenditure; life-cycle model; univariate test; multivariate test; Sweden; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Sammanfattning : The dissertation consists of four self-contained essays on consumption. Essays 1 and 2 consider different measures of aggregate consumption, and Essays 3 and 4 consider how the distributions of income and wealth affect consumption from a macro and micro perspective, respectively. LÄS MER

 4. 4. Modeling Antibody Aggregation in Downstream Processing

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Frida Ojala; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Antibody; Aggregation; Downstream processing; Size exclusion chromatography; Reversible reaction model; General rate model;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det blir allt vanligare att använda sig av medicin som liknar kroppens eget immunförsvar. Eftersom det ställs höga krav på att medicinen måste vara ren när den används så behöver man avskilja farliga substanser. I den här studien tittar vi på sådana reningsprocesser. LÄS MER

 5. 5. Statistical Physics of Protein Folding and Aggregation

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Giorgio Favrin; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Two State; Physics; Fysik; Statistics; operations research; programming; aktuariematematik; programmering; operationsanalys; actuarial mathematics; Statistik; Simulations; Aggregation; Protein Folding; Fysicumarkivet A:2004:Favrin;

  Sammanfattning : The mechanisms of protein folding and aggregation are investigated by computer simulations of all-atom and reduced models with sequence-based potentials. A quasi local Monte Carlo update is developed in order to efficiently sample proteins in the folded phase. LÄS MER