Sökning: "Ann-Marie Svensson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Ann-Marie Svensson.

 1. 1. Äldres erfarenheter av välbefinnande inom särskilt boende för äldre

  Författare :Ann-Marie Svensson; Bo Malmberg; Ulli Hellström Muhli; Elisabeth Dahlborg Lyckhage; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; well-being; elderly people; nursing home; narratives; life course; caring science; identity; interaction;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att utforska, beskriva och förstå äldre människors upplevelser och erfarenheter av välbefinnande utifrån intervjuer och berättelser, berättade på plats (insitu) vid särskilt boende för äldre (så kallat äldreboende).Intervjuer genomfördes med tjugo äldre personer inom boendeformen äldreboende, vilkas erfarenheter och berättelser ligger till grund för avhandlingens resultat. LÄS MER

 2. 2. Diabetes mellitus and acute coronary syndromes. Prognosis and risk factors

  Författare :Ann-Marie Svensson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :diabetes; prognosis; hyperglycaemia; hypoglycaemia; risk-factors; morbidity; mortality; unstable coronary syndrome; unstable angina pectoris; acute myocardial infarction;

  Sammanfattning : Aims: the aims of the thesis were: - To investigate the prognostic influence of diabetes on short- and long-term mortality after an episode of unstable coronary disease - To evaluate the association between glycometabolic parameters on admission and during hospitalization and the 2 year mortality risk among diabetic patients with unstable coronary disease - To investigate the influence of diabetes on treatment and outcome in patients with acute myocardial infarction (AMI) - To determine long-term morbidity and mortality after hospitalization for unstable coronary disease in patients with and without diabetes Diabetes was associated with higher mortality: We investigated an unselected series of 4,341 patients with unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction, of which 722 (17%) had diabetes. Diabetes was associated with increased mortality during initial hospitalization (10. LÄS MER

 3. 3. Middle English Words for “Town”. A Study of Changes in a Semantic Field

  Författare :Ann-Marie Svensson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : x.... LÄS MER