Sökning: "Anna Bengtson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Bengtson.

  1. 1. Framing Technological Development in a Concrete Context : The Use of Wood in the Swedish Construction Industry

    Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Anna Bengtson; Uppsala universitet.; [2003]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; technological development; context; industrial networks; construction industry; Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; nationalekonomi; Economics;

    Sammanfattning : An understanding of the factors that condition technological development is of vital importance for business theory as well as for practitioners. The contextual setting of the development constitutes one area of inquiry into this research field. LÄS MER