Sökning: "skin blood flow"

Visar resultat 1 - 5 av 79 avhandlingar innehållade orden skin blood flow.

 1. 1. Regulation of Microvascular Blood Flow : a clinical and experimental study based on laser Doppler perfusion imaging

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Helena Golster; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Local blood flow reflexes in the foot skin of healthy controls and in young diabetic patients with or without nerve dysfunction have been studied using laser Doppler perfusion imaging (LDPI). A neurophysiological follow-up study on nerve dysfunction is presented as a complerhent to the work on blood flow regulation in the young diabetics. LÄS MER

 2. 2. Laser Doppler Flowmetry and Imaging: Methodological Studies

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Physiology, Lund University

  Författare :Siv Bornmyr; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; digital photography.; cold intolerance; sympathetic nervous system; flow cessation external pressure; skin temperature; thermography; skin blood flow; laser doppler imaging; Laser doppler flowmetry; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Mätning av blodflöde är en vanlig uppgift för ett kliniskt fysiologiskt laboratorium. Sådana undersökningar syftar inte bara till att diagnostisera sjukdomstillstånd utan kan också användas för att följa effekter av kirurgiska och medicinska behandlingar. LÄS MER

 3. 3. Evaporation of water from the skin of newborn infants : relation to gestational age, post-natal age, albumin infusion and skin blood flow

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bo Strömberg; Uppsala universitet.; [1983]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Studies on skin blood flow and evaporative water loss : a bioengineering approach

  Detta är en avhandling från Vimmerby : VTT Grafiska

  Författare :Lena Nilsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1986]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Skin blood flow (SBF), temperature, evaporative water loss (EWL) and skin conductance (SC) measured during stimulus-response experiments reveal valuable information regarding the skin's regulatory capacity. SBF and EWL play powerful roles in keeping the human body within an adequate temperature range. LÄS MER

 5. 5. Hemodilution with dextran: Effects on blood flow and thrombus formation. An experimental study in the rabbit

  Detta är en avhandling från Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Malmö University Hospital, Malmö, Sweden

  Författare :Lieselotte Frost-Arner; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; traumatology; orthopaedics; Surgery; Hypertonic saline-dextran; Desmopressin; Heparin; Dextran; Rabbit; Synthetic vascular grafts; Blood flow; Hemodilution; Thrombus formation; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi syftar till att återskapa form och funktion i kroppens yttre vävnader, efter större defekter orsakade av t.ex. trafikolyckor, brännskador eller tumöroperationer. LÄS MER