Sökning: "niklas uppsala"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade orden niklas uppsala.

 1. 1. Optimization strategies for liquid chromatography of peptides

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Niklas Lundell; Uppsala universitet.; [1992]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Synthetic studies of 2-phenylsulfonyl 1,3-dienes

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Niklas Plobeck; Uppsala universitet.; [1991]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Determination of acetylcholine and choline using liquid chromatography and enzyme mediated detection : with emphasis on microdialysis samples

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Niklas Tyrefors; Uppsala universitet.; [1991]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Abrasive wear of metal matrix composites

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Niklas Axén; Uppsala universitet.; [1993]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Gene mapping and molecular characterisation of inherited diseases in man : with special reference to X linked retinoschisis, the fragile X syndrome, and the Norrbottnian type of Gaucher disease type III

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Niklas Dahl; Uppsala universitet.; [1990]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER