Sökning: "script theory"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden script theory.

 1. 1. Mad Pursuits Therapeutic Narration in Postwar American Fiction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of English

  Författare :Gwendolyn Haevens; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; early postwar American fiction; popular psychoanalysis; narrative therapy; narrative identity; narrative theory; representation of identity; script theory; therapeutic narration; fugitive selves; J.D. Salinger; Ralph Ellison; Sylvia Plath; English; Engelska;

  Sammanfattning : Mad Pursuits: Therapeutic Narration in Postwar American Fiction examines three mid-century American novels—J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye (1951), Ralph Ellison’s Invisible Man (1952), and Sylvia Plath’s The Bell Jar (1963)—in relation to the rise and popularization of psychoanalytic theory in America. LÄS MER

 2. 2. Att resa rätt är stort, att resa fritt är större Kommunala planerares föreställningar om hållbara resor

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Malin Henriksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sustainable mobility; planners; municipal planning; intersectionality; feminist planning theory; STS; visual analysis; script; privileged scripts; Hållbart resande; planerare; kommunal planering; intersektionalitet; feministisk planering; STS; bildanalys; skript; privilegierade skript;

  Sammanfattning : Minskning av transporters negativa miljöpåverkan, eller en ökning av hållbara resor, har blivit en allt viktigare fråga för lokala aktörer. Genom samhälls- och trafikplanering ska dagens ohållbara transportsystem bli mer hållbart. Det gör hur planerare i Helsingborg planerar för hållbara resor intressant att studera. LÄS MER

 3. 3. Verbale Interaktion mit missverstehen Eine empirische Untersuchung zu deutschsprachigen Diskussionsforen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Johanna Salomonsson; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Pragmatics; scripts; relevance theory; discussion group; contextualization cues; understanding; misunderstanding; communication; computer-mediated communication; politeness strategies; face work; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages German language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Tyska språket; German; tyska; German; Tyska med språkvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : This study examines the functions of phrases with the word missverstehen in any inflected form in German discussion groups. The corpus consists of about 600 different messages with a phrase containing the verb missverstehen from all kinds of discussion groups speaking the German language. LÄS MER

 4. 4. Reproducing Languages, Translating Bodies Approaches to Speech, Translation and Cultural Identity in Early European Sound Film

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Anna Sofia Rossholm; Växjö universitet.; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Filmvetenskap; Film Studies; Sound Theory; Translation; Intermediality; Film Speech; European Cinema; Writing in Film; Stardom; Transition to Sound; Film and Theatre;

  Sammanfattning : This study discusses and analyses recorded/filmed speech, translation, and cultural identity in film discourses in early European sound film. The purpose is to frame these issues from a number of theoretical perspectives in order to highlight relations between media, speech and translation. The points of departure are 1. LÄS MER

 5. 5. TA i missbruksarbete - Transaktionsanalytisk psykoterapi som behandlingsmetod för drogmissbrukare i miljöterapeutisk vård

  Detta är en avhandling från Thomas Ohlsson, Institutet för livsterapi, Tegelgårdsgatan 1, SE-211 33 Malmö

  Författare :Thomas Ohlsson; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Punkten; Kolleberga; Korsaröd; Vallmotorp; Tomkins; Berne; affects; human being theory; mileau therapy; group therapy; psychotherapy; TC; Therapeutic Communities; TA; Transactional Analysis; Drug abuse; addiction; Psykologi; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This monograph studies the outcomes of transactional analysis (TA) psychotherapy with addicts of heavy drugs in long time residential treatment (one year or more) at Swedish therapeutic communities (TCs) during the 1990s. Two sets of data were obtained: The primary material concerned results of approximately one year of TA-therapy; the secondary specific TA-therapy results versus total mileau therapy results. LÄS MER