Sökning: "head and neck cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 102 avhandlingar innehållade orden head and neck cancer.

 1. 1. Head and Neck Cancer Factors Affecting Tumour Growth

  Detta är en avhandling från Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Kaarina Sundelin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Head and neck cancer; Chemoradiotherapy; Tumour; Malignant salivary; Metallothionein; Neo-angiogenesis; Metastases; Cytokine tumour necrosis factor-alpha; hepatocyte growth factor; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi;

  Sammanfattning : Head and neck cancer is the fifth most common cancer worldwide with an estimated annual global incidence of over 500 000 cases. These malignant tumours develop in the mucosal linings of the upper respiratory tract or in the salivary glands. The most common sites are in the oral cavity and larynx. LÄS MER

 2. 2. Radiotherapy for head and neck cancer costs and benefits of time, dose and volume

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Karin Söderström; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiotherapy; head and neck cancer; adjuvant treatment; accelerated fractionation; biomedicinsk strålningsvetenskap; Biomedical Radiation Science;

  Sammanfattning : Background In the treatment of head and neck cancers (HNCs), radiotherapy (RT) has the advantage of organ preservation compared to surgery. However, treatment toxicities associated with RT can affect important functions for everyday life, both in the acute and late stage. LÄS MER

 3. 3. Head and Neck Cancer: Studies on microvessel density, radiation response and FDG PET

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Eva Brun; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; positron emission tomography PET ; 2-18 fluoro deoxy glucose FDG ; radiotherapy; microvessel density; Head and neck cancer; therapy response; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Huvud- hals cancer Studier kring betydelsen av kärltäthet, svar på strålbehandling och tumörmetabolism, undersökt med positron emissions tomografi ( PET) Bakgrund Cancer i huvud-hals området är ovanligt i Sverige och utgör c:a 2,5% av alla nya cancerfall (40 000) per år. Beteckningen är ett samlingsnamn för tumörer med sinsemellan skilda egenskaper, uppkomna från i första hand slemhinnan i mun och svalg. LÄS MER

 4. 4. Radiolabeled acetate PET in oncology imaging studies on head and neck cancer, prostate cancer and normal distribution

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Aijun Sun; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; 11C-acetate; 18F-fluoroacetate; PET; head and neck cancer; staging; delineating tumor volume; clearance rate; perfusion; RT; treatment outcome; benign and malignant lymph node; prostate cancer; normal distribution; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; onkologi; Oncology;

  Sammanfattning : The use of positron emission tomography (PET) for imaging in oncology has grown rapidly in recent years. 2-[18F]-fluorodeoxyglucose (FDG) is the most common tracer of PET, although drawbacks exist. LÄS MER

 5. 5. Radial head and neck fractures

  Detta är en avhandling från Pär Herbertsson, Ortop klin, UMAS, 205 02 Malmö

  Författare :Pär Herbertsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; General pathology; Elbow dislocation; Radial neck; Radial head; Fracture; Long-term; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Strålbensfrakturer i armbågsleden I denna avhandling har jag försökt kartlägga hur det går för individer som drabbats av ett benbrott i anslutning till armbågen. I underarmen finns två ben, strålbenet och armbågsbenet. Strålbenets övre del ledar dels mot överarmsbenet men också mot armbågsbenet. LÄS MER