Sökning: "Nina Brenden"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nina Brenden.

  1. 1. MHCI-E mediated protection from IDDM on NOD mice : The role of regulatory T cells

    Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

    Författare :Nina Brenden; Stockholms universitet.; [1998]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Immunology; immunologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER