Sökning: "received value"

Visar resultat 1 - 5 av 161 avhandlingar innehållade orden received value.

 1. 1. Developing collaborative customer-supplier relationships through value co-creation

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Nina Hasche; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; value co-creation; perceived value; expected value; desired value; unanticipated value; received value; business markets; customer-supplier relationships; collaboration; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to create understanding of the value co-creating process in business relationships, where the dyadic relationship is in focus and both the customer’s and the supplier’s view of the value co-creating process is of interest. In the introductory chapter, it is assumed that the ultimate goal of business logic is to create value, and value co-creation can be regarded as the essential reason why a customer and a supplier engage in a business relationship. LÄS MER

 2. 2. Managing diversity : The anthologization of "American literature"

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anders Olsson; Mittuniversitetet.; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen; diversity; protocol; national value; historical value; literary value; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; engelska; English language; Engelska;

  Sammanfattning : analys av tvåbandsantologier för USA:s litteratur, deras bild av nationallitteraturen, deras inbördes beroende och deras beroende av det litterära protokoll som den nationella litterära traditionen skapat.... LÄS MER

 3. 3. A revised perspective on Disruptive Innovation - Exploring Value, Networks and Business models

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Christian Sandström; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disruptive innovation; discontinuous; Facit; network; business model; value; Hasselblad;

  Sammanfattning : The concept of disruptive innovation has received much attention in recent years. These innovations can be defined as offering an initially lower performance while at the same time bringing some new attributes to the market. LÄS MER

 4. 4. E-marketing and customer perceived value in travel and tourism

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet. Etour

  Författare :Maria Lexhagen; Mittuniversitetet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Tourism research; e-marketing; Internet; customer perceived value; travel; tourism; Internet customer; marketing.; marketing;

  Sammanfattning : Businesses and organizations increasingly use information technology for marketing purposes. Customers also increasingly use information technology (such as the Internet) to search for and purchase products. Information technology hence acts as a facilitator in the marketing exchange process and customers are empowered by the use of technology. LÄS MER

 5. 5. Strategies in the digital printing value system

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Thomas Mejtoft; KTH.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : The research objective of this thesis is to identify corporate strategies and strategic decisions in the digital printing business and to analyze how these have evolved due to the introduction of digital printing. This thesis comprises three separate studies, all based on qualitative case methodology. LÄS MER