Sökning: "nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 387 avhandlingar innehållade ordet nurse.

 1. 1. Dimensions of Health among Patients in Mental Health Services

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Henrika Jormfeldt; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health; Mental health services; Nurse; Patient; Perceptions; Phenomenography; Questionnaire; Reliability; Subjective experience; Validity; validity; phenomenography questionnaire reliability; perceptions; Medicine human and vertebrates ; psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; Medicin människa och djur ; Psykiatri; klinisk psykologi; subjective experience; patient; nurse; mental health services; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Empiriska studier som fokuserar på subjektivt upplevd hälsa hos patienter i psykiatrin är sällsynta och merparten av de frågeformulär som finns är baserade på en medicinsk grund där objektivt observerbara sjukdomsindikatorer betonas. I studie I och II analyseras och beskrivs uppfattningar av begreppet hälsa hos patienter och sjuksköterskor i psykiatrisk vård med hjälp av en fenomenografisk ansats. LÄS MER

 2. 2. Postoperative pain management : Nurse perspectives on acute pain services

  Detta är en avhandling från Göteborgs Universitet

  Författare :Margareta Warrén-Stomberg; Högskolan i Skövde.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Medical sciences; Medicin; postoperative pain management; postoperative pain assessment; postoperative pain documentation; VAS; nurse anaesthetist; acute pain services; Postoperative pain management; -assessment; -documentation; VAS; nurse anaesthetist; acute pain services.;

  Sammanfattning : Postoperative pain management (POPM) has remained an area of concern despite major efforts to improve pain assessment and management by the introduction of specified guidelines, advanced techniques for pain alleviation, and education of staff members. Different nurse specialists are involved in the perioperative care of surgical patients. LÄS MER

 3. 3. Structures of District Nurse - Patient Interaction

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Vesa Leppänen; Lund University.; Lunds universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; primary care; patient; social interaction; conversation analysis; ethnomethodology; ethnographic method; district nurse; Care and help to handicapped; video analysis; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : This dissertation is about social interaction between Swedish district nurses and patients when they meet to perform such routine things as to measure blood pressures or give injections. Conversation analytic methodology is used to explicate interactional structures and to understand how they come about; (i) how tests and treatments are achieved; (ii) how concerns are introduced; (iii) how test results are talked about; and (iv) how advice is given and responded to. LÄS MER

 4. 4. Methods and Applications in Integer Programming All-Integer Column Generation and Nurse Scheduling

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Elina Rönnberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; integer programming; column generation; set partitioning problems; quasi-integrality; nurse scheduling; MATHEMATICS Applied mathematics Optimization; systems theory; MATEMATIK Tillämpad matematik Optimeringslära; systemteori;

  Sammanfattning : Integer programming can be used to provide solutionsto complex decision and planning problems occurring in a wide varietyof situations. Applying integer programming to a real life problembasically involves a first phase where a mathematical model isconstructed, and a second phase where the problem described by themodel is solved. LÄS MER

 5. 5. The ambulance nurse. Aspects on competence and education

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Jonas Wihlborg; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ambulance nurse; ambulance care; Competence; professional competence; competence development; specialist nursing education; curriculum development;

  Sammanfattning : The knowledge area of ambulance nurses’ competence represents a relatively new research area that cannot be regarded as having been fully explored and described by existing research. There is uncertainty regarding the required competence for ambulance nurses as well as the professional role of the ambulance nurse in ambulance care. LÄS MER