Sökning: "Margareta Warrén-Stomberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Margareta Warrén-Stomberg.

  1. 1. Postoperative pain management : Nurse perspectives on acute pain services

    Detta är en avhandling från Göteborgs Universitet

    Författare :Margareta Warrén-Stomberg; Högskolan i Skövde.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Medical sciences; Medicin; postoperative pain management; postoperative pain assessment; postoperative pain documentation; VAS; nurse anaesthetist; acute pain services; Postoperative pain management; -assessment; -documentation; VAS; nurse anaesthetist; acute pain services.;

    Sammanfattning : Postoperative pain management (POPM) has remained an area of concern despite major efforts to improve pain assessment and management by the introduction of specified guidelines, advanced techniques for pain alleviation, and education of staff members. Different nurse specialists are involved in the perioperative care of surgical patients. LÄS MER