Sökning: "Patient"

Visar resultat 1 - 5 av 4305 avhandlingar innehållade ordet Patient.

 1. 1. Patient Patients? : Achieving Patient Empowerment through active participation, increased knowledge and organisation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sophie Söderholm Werkö; Victor Pestoff; Birgitta Olsson; Gemma Donnelly-Cox; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; patients; empowerment; patient organisations; participation; representation; influence; membership; co-production; intense dedication; diabetes; health care; Sweden; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : This study examines patient empowerment in two local diabetes branch organisations in Sweden. In particular, the study focuses on the organisations’ membership, participation and influence on external actors. LÄS MER

 2. 2. Patient Patients? Achieving Patient Empowerment through active participation, increased knowledge and organisation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sophie Söderholm Werkö; Victor Pestoff; Birgitta Olsson; Gemma Donnelly-Cox; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; patients; empowerment; patient organisations; participation; representation; influence; membership; co-production; intense dedication; diabetes; health care; Sweden; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : This study examines patient empowerment in two local diabetes branch organisations in Sweden. In particular, the study focuses on the organisations’ membership, participation and influence on external actors. LÄS MER

 3. 3. Patient participation what it is and what it is not

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Ann Catrine Eldh; Margareta Ehnfors; Inger Ekman; Ella Danielsson; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; patient participation; non-participation; phenomenological hermeneutics; communication; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : In general, patient participation is regarded as being informed and partaking in decision making regarding one’s care and treatment. This interpretation is common in legislation throughout the Western world and corresponding documents guiding health care professionals, as well as in scientific studies. LÄS MER

 4. 4. Patient participation what it is and what it is not

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Ann Catrine Eldh; Margareta Ehnfors; Inger Ekman; Ella Danielsson; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; patient participation; non-participation; phenomenological hermeneutics; communication; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : In general, patient participation is regarded as being informed and partaking in decision making regarding one’s care and treatment. This interpretation is common in legislation throughout the Western world and corresponding documents guiding health care professionals, as well as in scientific studies. LÄS MER

 5. 5. Patient och medaktör : Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

  Författare :Inga Larsson; Björn Sjöström; Kaety Plos; Catharina Lindencrona; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Co-actor; Critical Incident Technique; barriers; focus group; Grounded Theory; nurse-patient relationships; nursing; patient participation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Original title: Patient och medaktör. Studier av patientdelaktighet och hur sådan stimuleras och hindras. Title in English: Patient and Co-actor. Studies of patient participation and how this is stimulated and hindered. LÄS MER