Sökning: "German Education"

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar innehållade orden German Education.

 1. 1. Akademisering av specialistsjuksköterskans utbildning i Sverige Spänningsförhållanden med anledning av utbildningsreform i sådana med Bologna

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Lena Millberg German; Joakim Öhlén; Linda Berg; Gun Nordström; Åsa Lindberg-Sand; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Action Research; Clinical Nurse Specialist; Curriculum; Education Nursing Masters; Grounded Theory; Higher Education; The Bologna Process; Postgraduate Degree Projects.; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingens övergripande syfte var att studera konsekvenser av ökad akademisering och akademiskt lärande inom Svensk specialist-sjuksköterskeutbildning efter genomförande av ny utbildningsreform enligt Bologna.Bakgrund: Specialistsjuksköterskor förväntas i dagens hälso– och sjukvård att kunna bedriva en patientsäker och evidensbaserad vård, vilket kräver akademisk kompetens. LÄS MER

 2. 2. Akademisering av specialistsjuksköterskans utbildning i Sverige Spänningsförhållanden med anledning av  utbildningsreform i enlighet med Bologna

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Lena German Millberg; Karlstads universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Action Research; Clinical Nurse Specialist; Curriculum; Education Nursing Masters; Grounded Theory; Higher Education; The Bologna Process; Postgraduate Degree Projects.; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingens övergripande syfte var att studera konsekvenser av ökad akademisering och akademiskt lärande inom Svensk specialist-sjuksköterskeutbildning efter genomförande av ny utbildningsreform enligt Bologna.Bakgrund: Specialistsjuksköterskor förväntas i dagens hälso– och sjukvård att kunna bedriva en patientsäker och evidensbaserad vård, vilket kräver akademisk kompetens. LÄS MER

 3. 3. Shaping the nation with song Johann Friedrich Reichardt and the German cultural identity

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Culture and Aesthetics, Stockholm University

  Författare :Mårten Nehrfors Hultén; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Johann Friedrich Reichardt; nationalism; lied; education; German cultural identity; expressive community; Herder; Rousseau; 18th-century music history; Volkston; Musicology; musikvetenskap;

  Sammanfattning : The primary aim of this dissertation is to study the nationalistic worldview as it emerged in the German lands in the second half of the eighteenth century . The research focuses on how this influenced the artistic practices of Prussian composer, writer and court Kapellmeister Johann Friedrich Reichardt (1752–1814), and likewise how Reichardt’s activities influenced and formed this field. LÄS MER

 4. 4. Kulturbezogenes Lernen in asynchroner computervermittelter Kommunikation : Eine empirische Untersuchung von Online-Diskussionen im universitären Landeskundeunterricht

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Slavic and Baltic Studies, Finnish, Dutch, and German, Stockholm University

  Författare :Christine Becker; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; German as a Foreign Language; Cultural Learning; Computer-Mediated Communication; Higher Education; German; tyska;

  Sammanfattning : The omnipresence of digital media in all parts of our daily life raises the question of how it can contribute to language learning. This research project focuses on the potential of asynchronous computer-mediated communication for cultural learning in the context of language learning. LÄS MER

 5. 5. I privat och offentligt Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Peter Bernhardsson; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history of education; modern language teaching; private education; public education; 19th century; utbildningshistoria; moderna språk; privatundervisning; offentlig undervisning; 1800-tal; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to characterise the shifting relationship between public and private education in nineteenth-century Sweden. It does so by a study of modern language teaching in Stockholm 1800–1880. LÄS MER